Znaczenie relacji inwestorskich dla firm debiutujących na rynku NewConnect

Zapraszamy Was do przeczytania interesującego tekstu Pani Moniki Gapsy z ITBC Communictation. NewConnect to naszym zdaniem warty uwagi indeks spółek giełdowych, na którym można wyłowić prawdziwe inwestycyjne perełki. Jak na NewConnect prowadzić relacje inwestorskie i ina co zwrócić największą uwagę?

Na rynku NewConnect notowanych jest blisko 400 spółek, z czego aż 46 zadebiutowało w samym 2012 roku. Firmy te są z reguły niewielkie i bardzo często w początkowej fazie rozwoju, a pozyskany kapitał pozwala na wzrost ich potencjału. Rynek NewConnect skierowany jest nie tylko do małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do startupów, które dopiero zaczynają budować swoją pozycję na rynku. Większość z nich nie prowadziła nigdy aktywnych działań komunikacyjnych z rynkiem i nie miała do czynienia z public relations. Jednak, aby wyróżnić się spośród kilkuset przedsiębiorstw należy skupić się na stałej i skutecznej komunikacji z rynkiem finansowym oraz jego uczestnikami. Relacje inwestorskie są ważne na każdym etapie oferty i nie mogą być pomijane przez spółkę, ponieważ to działa tylko na jej niekorzyść.

Inwestor indywidualny głównym odbiorcą Twoich komunikatów

Wśród inwestorów na NewConnect największą grupę stanowią inwestorzy indywidualni. Ich udział w obrotach, mimo że systematycznie maleje, to wciąż jest znaczący i stanowi ponad 70 proc. To oni są trzonem rynku i często decydują o powodzeniu kolejnych emisji. W porównaniu do inwestorów instytucjonalnych, którzy zainteresowani są przede wszystkim spółkami o dużej płynności finansowej, inwestorzy indywidualni szukają przede wszystkim ciekawych możliwości inwestycyjnych oraz firm z ponadprzeciętnym poziomem wzrostu, niejednokrotnie licząc na szybki zysk. Dlatego też tak ważna jest komunikacja, stymulowanie zainteresowania spółką oraz budowanie zaufania, poprzez przejrzystość i systematyczność informacyjną.

Stworzenie investment story kluczem do sukcesu

W pierwszym etapie, czyli przed debiutem w interesie przedsiębiorstwa i jego autoryzowanego doradcy jest zbudowanie rozpoznawalności firmy i zainteresowanie rynku nowym projektem inwestycyjnym. W tym celu należy pokazać atrakcyjność spółki i jej potencjał rozwoju, poprzez prezentację strategii działania tzw. investment story. Sporym zainteresowaniem cieszą się informacje o przeszłej i bieżącej działalności firmy, jednak – co należy mocno zaakcentować – te wiadomości są tylko punktem wyjścia do inwestora. Wszyscy patrzymy w przyszłość i analizując potencjalny podmiot, w który chcemy zainwestować, musimy znać jego plany rozwoju. Stąd tak ważne są publikacje prognoz, opisy realizowanych projektów i korzyści skali z nich wynikających. Inwestorzy chcą wiedzieć czym kieruje się Zarząd podejmując kolejne strategiczne decyzje w przedsiębiorstwie i na co zamierza wykorzystać pozyskany kapitał.

Mimo stosunkowo niskich wymogów formalnych na NewConnect – dopuszczeniowych i tych wynikających z obowiązków informacyjnych – aby rzetelnie przygotować się do debiutu potrzebny jest czas. Tak z punktu widzenia prowadzonych relacji inwestorskich, jak i autoryzowanego doradcy, który przygotowuje optymalną ofertę inwestycyjną, dostosowaną do wymogów rynku oraz uwarunkowań ekonomicznych w momencie debiutu.

Działaj długofalowo – pamiętaj, że komunikacja to proces ciągły

Kluczową rolą doradcy jest w pierwszej kolejności nadzór nad procesem emisji akcji, prezentacja oferty potencjalnym inwestorom i pomoc w przygotowaniu spółki do debiutu. Następnie wsparcie emitenta w zakresie rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych. Na tym etapie często pojawiają się kolejne problemy. Spółki zaprzestają jakiejkolwiek komunikacji zaraz po debiucie. Jest to karygodny błąd, który negatywnie wpływa na postrzeganie firmy. Prosty, sumienny przekaz informacji oraz dwustronna komunikacja i chęć dialogu kreują wizerunek spółki godnej zaufania oraz, co najważniejsze, budują lojalność wśród inwestorów. Utrzymanie zainteresowania przedsiębiorstwem, szczególnie podczas bessy, jest dziś najważniejszym zadaniem dla wszystkich zajmujących się relacjami inwestorskimi i komunikacją finansową. Dlatego rola agencji i doradcy jako obiektywnych obserwatorów, którzy w porę dostrzegają potencjalne zagrożenie i reagują elastycznie do danej sytuacji na rynku jest nieoceniona. Warunkiem sukcesu jest długofalowa współpraca.

Zachowanie wysokiej jakości relacji inwestorskich dla spółek z rynku alternatywnego powinno być priorytetem. Komunikacja z rynkiem prowadzona przy wsparciu innych podmiotów – autoryzowanego doradcy i agencji PR/IR – pozwala na zachowanie wysokich standardów dialogu z uczestnikami rynku, a tym samym na realizację postawionych przed debiutem celów – pozyskanie kapitału na realizację założonych wcześniej projektów, rzetelną wycenę spółki oraz realny wzrost wartości firmy.

Monika Gapsa, Senior Account Executive, ITBC Communication

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 18 =