Za nami ósma edycja Kongresu CFO!

23-24 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance, podczas  VIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego dyskutowali o bieżących wyzwaniach z którymi muszą się zmierzyć w codziennej pracy. Rozmawiano m.in. o strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej, nowych wyzwaniach i ryzykach spółek giełdowych, zmianach regulacyjnych w obszarze fiskalnym oraz cyfrowej transformacji.

Kongres rozpoczął panel dotyczący strategii finansowania rozwoju spółki giełdowej. W dyskusji pod batutą Tomasza Pruska (Publicysta Ekonomiczny, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj) wzięli udział: Piotr Biernacki (Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania), Piotr Borowski (Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), Joanna Erdman (Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski), Paweł Mardas (Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy) oraz Maciej Trybuchowski (Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Dyskutowano o strategii rozwoju rynku kapitałowego, sustainability jako warunku przetrwania oraz omówiono niezbędne działania po stronie emitentów.

Z pozycji Grupy KDPW, która tworzy infrastrukturę post-transakcyjną w Polsce, mogę zapewnić, że jesteśmy gotowi na wyzwania stawiane w SRRK. Optymizmem napawają także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Kongresu, mówiące o oczekiwaniach rynku wobec KDPW. Jak wskazali ankietowani, najważniejsze z ich punktu widzenia rozwiązania, których oczekują to możliwość zdalnego głosowania na WZA, uproszczenie rejestracji papierów wartościowych oraz bardziej elastyczna komunikacja z emitentami. Dwa pierwsze już wprowadziliśmy i nadal będziemy rozwijać, a są to: usługa eVoting umożliwiająca zdalne głosowanie na walnych zgromadzeniach oraz aplikacja do rejestracji niepublicznych papierów wartościowych, która skraca cały proces do 24 godzin i nie wymaga dokumentacji papierowej. – komentuje Maciej Trybuchowski, Prezes KDPW:

Następnie w dyskusji pt. „Nowe wyzwania i ryzyka spółek giełdowych” moderowanej przez Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) uczestniczyli: Monika Kosman (Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, International Risk & Corporate Advisory), Kazimierz Jeleński (Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy), Jakub Makurat (Dyrektor Generalny, Ebury Polska) oraz Karol Raźniewski (Associate Partner, EY). Paneliści debatując dotknęli takich zagadnień, jak: nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek, finansowanie dłużne – nowe wyzwania, nowe ryzyka makroekonomiczne, a także możliwości transferu ryzyka.

W trzeciej sesji pt. „Zmiany regulacyjne i praktyczne w obszarze fiskalnym” wzięło udział dwóch prelegentów: Sławomir Boruc (Partner, Baker McKenzie) oraz Mateusz Stańczyk (Partner w zespole CIT oraz transakcji i restrukturyzacji, CRIDO), a moderatorem była Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Poruszono takie obszary, jak: nowe wymogi, planowane zmiany podatkowe, doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym.

W ramach czwartego bloku zaproszeni eksperci, czyli: Łukasz Kłaczyński (Menedżer, Dział Doradztwa w zakresie Rachunkowości, EYnovation™, EY), Maciej Nowohoński (Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska), Piotr Paszczyk (Prezes Zarządu, APN Promise), Lidia Sobańska (Dyrektor Operacyjny, Comp Centrum Innowacji) pod okiem Magdaleny Raczek-Kołodyńskiej (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) omówili tematykę cyfryzacji. Dyskutowali o zmianach w otoczeniu spółek; znaczeniu analizy danych dla rozwoju biznesu oraz roli technologii w służbie spółki giełdowej.

Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji. Jak każda wielka zmiana, także i ta odciska piętno na naszej rzeczywistości biznesowej. Dostęp do nowych technologii zdecyduje o tym, czy będziemy mogli z sukcesem rywalizować z innymi firmami? Czy znajdziemy odpowiednich pracowników? Jak będziemy współpracować ze sobą na rynku? Cyfrowe technologie są nie tylko sposobem na zdobycie przewagi nad innymi, ale w niedługiej perspektywie zadecydują o tym czy firma przetrwa na rynku. Firmy, które je wdrożyły mają ok. 30 proc. większe zyski od analogowych konkurentów, którym grozi wyparcie z rynku. W coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości dane i umiejętne ich wykorzystanie stają się nową walutą cyfrowego świata. Aby przyspieszyć proces cyfryzowania kraju i polskiej gospodarki musimy pokonać to, co jest największym problemem w procesie digitalizacji: brak finansowania i wiedzy o istniejących możliwościach oraz ograniczona dostępność pracowników z umiejętnościami cyfrowym. – mówi Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska.

Na zakończenie części merytorycznej odbyła się pierwsza w Polsce symulacja konwersji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA do formatu iXBRL. Za stołem prezydialnym zasiedli: Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Paweł Krupa (Product Manager – systemy FK/HR, Comarch), Agnieszka Pasich (Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Comarch) oraz Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Podczas Kongresu SEG poruszonych zostało wiele tematów związanych ze zmianami regulacyjnymi. Niewątpliwie jedną z największych nowości w sferze sprawozdawczości spółek Giełdy Papierów Wartościowych jest tworzenie skonsolidowanych raportów według nowego europejskiego standardu raportowania ESEF. W trakcie panelu dotyczącego właśnie tworzenia raportu w formacie iXBRL dało się zauważyć znaczące zainteresowanie uczestników tym tematem zarówno od strony merytorycznej, jak i technologicznej. Ważnym aspektem jaki poruszyliśmy podczas spotkania jest uświadomienie, iż niezbędne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie tematu raportowania ESEF przez każdą ze spółek, najlepiej poprzez przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zgodnie z nowymi standardami, tak aby ilość prac, związana głównie z poznaniem i określeniem taksonomii nie przytłoczyła przy tworzeniu sprawozdania dla już obowiązkowego w tym formacie sprawozdania za rok 2020. Jesteśmy przekonani że tak wypracowane podejście pozytywnie wpłynie na odpowiednie przygotowanie do raportowania w iXBRL. Dodatkowo narzędzie Comarch ESEF pozwala na przenoszenie na kolejne lata większości wcześniej wykonanej pracy (np. otagowanych pozycji). Więc tworzenie sprawozdania rok wcześniej to bardzo korzystne rozwiązanie. Przed nami jednak kilka niewiadomych w zakresie raportowania ESEF: sposób podpisywania raportów czy możliwość archiwizowania sprawozdania finansowego przez KNF oraz ich ewentualne pobieranie. Niezależnie od decyzji – opowiada Paweł Krupa, Product Manager systemów FK/HR Comarch SA.

Dzień uwieńczyło kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym Kongresu – Michałem Żebrowskim – Aktorem i Dyrektorem Teatru 6.piętro oraz Wieczorna Gala.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

  • Demokratyzacja bankowości transakcyjnej,
  • Uszczelnianie systemu podatkowego a pozycja podatnika,
  • Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa,
  • Identyfikacja łańcucha dostaw na potrzeby biznesowe i regulacyjne,
  • Działanie RODO a sankcje finansowe – regulacje i rzeczywistość,
  • Kluczowe zmiany podatkowe (np. MDR, podatek u źródła, uproszczone APA, IP Box itp.) –  najważniejsze doświadczenia oraz wnioski na przyszłość.

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt.: „Nowe wymogi wobec spółek i ich władz”, podczas której eksperci Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych: Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu) oraz Robert Wąchała (Dyrektor ds. Regulacji) rozmawiali o najważniejszych zmianach oraz zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym.

W trakcie wydarzenia zapytaliśmy uczestników jakie problemy powinne być przedyskutowane podczas kolejnego Kongresu CFO SEG 2020. Najwięcej osób wskazało takie tematy jak: zmiany formatu raportowania finansowego (ESEF) i nowe wyzwania regulacyjne, a także wykorzystanie analizy big data do zarządzania finansami oraz nowości w regulacjach podatkowych. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejną, dziewiątą edycje wydarzenia oraz wpisanie do kalendarza daty 21-22 października 2020 roku. – podsumowuje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Ebury Polska i Orange Polska jako Partnerzy Strategiczni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i EY jako Partnerzy Merytoryczni, Baker McKenzie, COMARCH, CRIDO oraz PKO TFI jako Partnerzy Główni, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner Instytucjonalny, Kancelaria Brokerska IRCA jako Partner Wspierający, APN Promise oraz Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni.

Szczegółowe informacje na temat VIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + 15 =