W przyszłym tygodniu V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Już po raz piąty dyrektorzy finansowi spółek giełdowych będą rozmawiać o bieżących wyzwaniach, które spotykają w codziennej pracy – 17 i 18 maja w Jachrance odbędzie się V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG.

Pierwszego dnia Kongresu odbędą się trzy dyskusje panelowe. Podczas pierwszej dyskusji „Czynniki konkurencyjności finansowej spółki” zostaną omówione takie tematy jak: zarządzanie ryzykiem należności, optymalizacja podatkowa oraz umiędzynarodowienie biznesu.

Tradycyjnie jednym z elementów budowania konkurencyjności finansowej jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz efektywną stawką podatkową. W obecnym świecie ze względu na szybkie zmiany legislacyjne (zarówno na poziomie OECD, UE oraz krajowym) szczególnie ważna staje się weryfikacja stosowanych dotychczas modeli biznesowych i odpowiednie zarządzanie ryzykiem podatkowym – mówi Sławomir Boruc, wspólnik, Baker & McKenzie.

W drugiej sesji „Rola CFO w kreowaniu wartości spółki” będą dyskutowane takie zagadnienia jak: wycena wartości przedsiębiorstwa, relacja modeli finansowania do wartość spółki i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Rola CFO związana z budowaniem wartości firmy koncentruje się wokół dążenia do maksymalizacji przepływów finansowych. W tradycyjnym ujęciu oznacza to działania ukierunkowane na minimalizację ponoszonych przez firmę obciążeń podatkowych. W związku z rosnącą presją ze strony organów podatkowych przejawiającą się m.in. w dążeniu do zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych punkt ciężkości przesuwa się w inną stronę. Coraz istotniejszą rolę w kreowaniu wartości firmy oznacza odpowiednie zarządzanie ryzykiem, czyli m.in.  właściwa ocena ryzyka przeprowadzanych transakcji oraz wdrożenie stosownych mechanizmów zabezpieczających (np. w zakresie wyłudzeń w podatku VAT). W ostatnim czasie można zaobserwować liczne przykłady istotnego spadku wartości spółek giełdowych spowodowanego otrzymaniem negatywnego wyniku kontroli podatkowej. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań, które w możliwie najpełniejszy sposób zabezpieczą wartość spółek giełdowych w aspekcie ich rozliczeń podatkowych – mówi Andrzej Puncewicz, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand.

Podczas trzeciego panelu dyskusyjnego „Bezpieczne strategie zarządzania ryzykiem walutowym” będzie mowa o: czynnikach makroekonomicznych oraz ich wpływie na kursy walut w 2016 roku, minimalizacji kosztów dzięki uproszczeniu hedgingu oraz uwarunkowaniach współpracy spółka – Międzynarodowa Instytucja Płatnicza.

Wytypowaliśmy główne wyzwania przed którymi stoją spółki giełdowe, których przychody są zależne od różnic kursowych na walutach. Chcemy zwrócić uwagę na narzędzia i rozwiązania w zabezpieczaniu transakcji, które mają na celu prowadzenie skutecznej strategii walutowej – tłumaczy Jakub Makurat, Dyrektor Generalny Międzynarodowej instytucji Płatniczej Ebury Polska. Wspominanie działania są kluczowe, ponieważ nagła zmiana notowań może wpłynąć na marże uzyskaną w trakcie przeprowadzania transakcji zawieranych z zagranicznymi kontrahentami.  Warto wspomnieć, że zabezpieczenie ryzyka dotyczy zarówno przepływów operacyjnych, jak i inwestycyjnych oraz finansowych. Chcemy  pokazać także najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie m.in. w jaki sposób spółki mogą zabezpieczyć swoje umowy przed niekorzystnymi zmianami walutowymi.

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Uczestnicy będą zbierać środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Podczas Wieczornej Gali Gość Specjalny –  Juliusz Machulski opowie o biznesowych aspektach produkcji filmowej.

Drugiego dnia Kongresu odbędą się warsztaty tematyczne, na których zostaną omówione zagadnienia: zarządzanie ryzykiem walutowym w średnich i mniejszych spółkach giełdowych; rozliczenia i zabezpieczenie ryzyka walut egzotycznych; finansowanie projektów inwestycyjnych przez bank; rola projektów PPP w przedsięwzięciach infrastrukturalnych; kluczowe zmiany w środowisku podatkowym 2016-2017; jak zmienić problem w element strategii; jak przygotować spółkę do zwiększonej presji ze strony organów podatkowych; IT – broń strategiczna biznesu; zarządzanie ryzykiem w spółkach kapitałowych.

Spotkanie zamknie debata nt. nowej rzeczywistość regulacyjnej spółek giełdowych z omówieniem tematów:

  • Zmiany w raportowaniu informacji gospodarczych i korporacyjnych,
  • Finansowe, pozafinansowe, zintegrowane – zmiany w raportach okresowych wynikające z dyrektyw Transparency II oraz 2014/95/UE,
  • Gromadzenie informacji o członkach władz oraz ich powiązaniach rodzinnych i biznesowych,
  • Drastyczne sankcje na spółki i osoby fizyczne.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Ebury, PKO Bank Polski i PZU jako Partnerzy Strategiczni, Baker & McKenzie, Crido Taxand, Hewlett Packard Enterprise/Intel, Marsh, Mazars i Volante jako Partnerzy Główni, Codec Polska jako Partner Wspierający, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, Tatra Holding jako Partner Organizacyjny, BMW Group Polska jako Partner Specjalny. Organizacja CFA Society Poland objęła przedsięwzięcie Patronatem.

Szczegółowe informacje na temat V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 9 =