VIII Forum Sporów Korporacyjnych – konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi

26 września 2018 r. w Sali Notowań warszawskiej GPW odbyło się VIII Forum Sporów Korporacyjnych, gdzie prawnicy spółek giełdowych zaktualizowali swoją wiedzę w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji prawno-biznesowych. Uczestnicy mieli także okazję aby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-rada nadzorcza-zarząd.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum były konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Podczas spotkania prelegenci zaprezentowali 4 bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej.

W pierwszej kolejności skoncentrowano się na sporach korporacyjnych w praktyce analizując istotę i przebieg sporów; przegląd rozwiązań prawnych i typów rozstrzygnięć sądowych, case study spółki giełdowej. Następnie, w gronie ekspertów z dziedziny prawa rynku kapitałowego, przeanalizowane zostały kwestie związane z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, prezentując m.in.: kluczowe zmiany dla spółek; wyzwania związane z zapewnieniem zgodności oraz obszary możliwych sporów i praktyczne sposoby ich ograniczenia.

W drugiej części spotkania skupiono się na odpowiedzialności odszkodowawczej spółki publicznej i jej organów za informacje zawarte w raportach okresowych. Omówiono takie zagadnienia, jak: podstawa i przesłanki odpowiedzialności spółki publicznej; kwestie procesowe; możliwe podejścia do wyceny szkody oraz możliwość wystąpienia przez Spółkę przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej z roszczeniem regresowym. Na koniec odbyła się dyskusja panelowa pt.: „Spory korporacyjne oczami praktyków – nie da się ich uniknąć, ale jak je prowadzić i … rozwiązywać”.

Forum było skierowane do działów prawnych w spółce giełdowej.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Partnerami: EY, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelariami prawnymi – RKKW, Wardyński i Wspólnicy.

Video z konferencji oraz podsumowanie w formie pytań i odpowiedzi będzie dostępne na www.seg.org.pl

źródło: SEG

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seven + 1 =