VI Forum Sporów Korporacyjnych – ochrona spółki wobec nowych zagrożeń

Jak uniknąć szantażu korporacyjnego? Jak poradzić sobie z nowymi zagrożeniami wynikającymi z roszczeń w obszarze prawa konkurencji? Kiedy może dojść do kradzież spółki giełdowej? Te i wiele innych zagadnień prawnych będzie przedmiotem dyskusji 28 września br. podczas VI Forum Sporów Korporacyjnych.

Tematem przewodnim VI FSK jest ochrona spółki wobec nowych zagrożeń. Podczas spotkania  zostaną zaprezentowane 3 bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej.

Forum rozpocznie się od omówienia tematu szantażu korporacyjnego. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z tym zjawiskiem. W gronie ekspertów z dziedziny prawa rynku kapitałowego zostaną przedyskutowane kwestie związane głównie z granicami ingerencji mniejszościowego akcjonariusza, jak również zaskarżaniem uchwał WZA i podniesieniem przez spółkę zarzutu nadużycia prawa. Zostanie również omówiony wątek szantażu korporacyjnego w orzecznictwie sądowym.

Zjawisko szantażu korporacyjnego może się pojawić w każdej spółce, w której akcjonariusze mniejszościowi wykonują swoje prawa. Dotyczy to zwłaszcza spółki publicznej, w której akcjonariat jest rozproszony. W przeciwdziałaniu zjawisku nadużywania praw mniejszości instrumentów dostarcza orzecznictwo sądowe, w którym wskazuje się na naturę spółki kapitałowej, jako podstawowy wyznacznik oceny decyzji podejmowanych w spółce. Oceniając kwestionowane przez mniejszość decyzje walnego zgromadzenia, sądy biorą więc pod uwagę przede wszystkim regułę rządów większości oraz interes spółki – mówi Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons.

W dalszej części spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z nowymi zagrożeniami wynikającymi z roszczeń w obszarze prawa konkurencji takie jak: implementacja „dyrektywy odszkodowawczej”, ryzyka po stronie spółek giełdowych, zagrożenia dla zarządów emitentów.

Implementacja dyrektywy 2014/104/UE, która ma nastąpić do końca tego roku, ma usprawnić i przyspieszyć uzyskiwanie odszkodowań wynikających z kartelu lub nadużywania pozycji dominującej. Spółki giełdowe mogą być narażone na wielomilionowe roszczenia ze strony poszkodowanych partnerów handlowych lub konsumentów. Obecne regulacje prawne nie są w tej mierze wystarczające – spraw tego typu jest niewiele – i implementacja dyrektywy ma zmienić ten stan rzeczy. Władze spółki powinny zdawać sobie sprawę z zagrożeń, również dotyczących ich osobiście, aby świadomie przygotować się do nowej sytuacji – komentuje Sabina Famirska, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Na zakończenie eksperci omówią zjawisko kradzieży spółki giełdowej. Uczestnicy dowiedzą się jak można ukraść spółkę giełdową, jak to utrudnić bądź uniemożliwić oraz co zrobić – kiedy spółka została skradziona.

Oś dyskusji poświęconej kradzieży spółki akcyjnej wyznaczają ramy nielegalnych, czy wręcz złodziejskich działań. Chcielibyśmy pokazać  jakie luki lub niejasności w prawie umożliwiają takie działania, jakie przynoszą efekty oraz jak się przed nimi bronić. Będziemy starali się opisać jak kwalifikować czynności podejmowane celem kradzieży spółki akcyjnej, jakimi formułami prawnymi opatrzyć byt uchwał nieistniejących oraz jak wywołać reakcję organów państwa, opartej o środki administracyjne oraz karne, celem potwierdzania bezwzględnej nieważności przedsiębranych czynności (bezprawnych) jaki i tym bardziej przestępczych, ze wskazaniem ram odpowiedzialności sprawców – mówi Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Forum jest organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami konferencji są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelarie prawne – Dentons, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, Wardyński i Wspólnicy. Partnerem Technologicznym wydarzenia jest Unicomp-WZA.

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl

źródło: SEG

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nine − 5 =