VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza – funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania

W dniach 23-24 listopada 2016 r. odbędzie się dwudniowa konferencja „VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza – funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania”, organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy skoncentrują się na:

  • analizie obecnego porządku prawnego (stan prac nad ustawą i aktami wykonawczymi, rozwiązania przyjęte w przepisach „implementujących” MAR, problemy związane z dualizmem prawnym),
  • znaczeniu procedur identyfikacji informacji poufnych (rola polityki informacyjnej w procedurze identyfikacji informacji poufnej wg MAR, metody walidacji polityki informacyjnej przez racjonalnego inwestora, dotychczasowe doświadczenia emitentów w stosowaniu polityk informacyjnych i innych procedur).

Po sesjach plenarnych wszyscy uczestnicy są zaproszeni do rozmów w bardziej kameralnym gronie podczas tzw. „Dyskusji Stolikowej”. Do wyboru będzie jeden z tematów: analiza obecnego porządku prawnego, znaczenie procedur identyfikacji informacji poufnych, identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych, opóźnianie publikacji informacji, ewolucja cenotwórczości w czasie, pułapki raportowania, procedura nakładania sankcji, problemy w komunikacji z akcjonariuszem strategicznym. Rozmowa przy każdym ze stolików będzie moderowana przez eksperta.

Drugiego dnia Forum zostaną poruszone zagadnienia związane z:

  • identyfikacją menedżerów i osób blisko związanych oraz raportowaniem transakcji (przepisy i interpretacje, praktyka raportowania transakcji, wyjaśnianie wątpliwości emitentów),
  • opóźnianiem publikacji informacji (procedura opóźniania publikacji w nowej rzeczywistości regulacyjnej, problemy ze spełnieniem przesłanek opóźnienia, analiza przypadku),
  • ewolucją cenotwórczości w czasie.

Konferencja skierowana jest do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerem Forum jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Więcej informacji na www.seg.org.pl

źródło: SEG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five + 19 =