Tworzenie planu relacji inwestorskich, część 3

W tej części naszego poradnika zajmiemy się szerszym omówieniem kontaktów z inwestorami, brokerami i analitykami. Jak można to zrobić?

 • warto rozważyć nawiązanie współpracy z organizacjami inwestorskimi;
 • spotkania one – to – one powinny mieć miejsce w siedzibie Spółki i/lub w Warszawie;
 • istotna jest kwestia ich regularności, mam na myśli m.in. spotkanie/artykuł po opublikowaniu prognoz; spotkanie/artykuł po zrealizowaniu bądź nie zrealizowaniu prognoz, po ważnych wydarzeniach w Spółce etc.;
 • ponadto, standardowo cztery razy w roku, warto zorganizować spotkanie po publikacji raportów okresowych;
 • spotkaniu powinna towarzyszyć prezentacja inwestorska, w postaci wydruku, przygotowanego specjalnie dla gości.

Poniżej przykładowe zagadnienia prezentacji dla inwestorów:

Charakterystyka firmy:

 • krótki opis działalności przedsiębiorstwa;
 • określenie pozycji rynkowej;
 • core business;
 • aktywność w pozostałych dziedzinach;
 • sylwetki członków zarządu;
 • struktura akcjonariatu;
 • omówienie strategii firmy;
 • historia firmy;
 • struktura organizacyjna.

Wyniki produkcyjne

 • segmenty i porównanie poprzedniego roku;
 • warunki makroekonomiczne: czyli otoczenie, tendencje rynkowe etc.

Wyniki finansowe

 • koszt jednostkowy;
 • rentowność na sprzedaży;
 • koszty rodzajowe;
 • przepływy;
 • komentarze etc.;
 • wybrane dane finansowe;
 • polityka zarządzania ryzykiem.

polityka zarządzania rynkiem

 • transakcje zabezpieczające;
 • instrumenty pochodne (np. forwardy).

Notowania, polityka dywidendowa

 • stosowana polityka dywidend + historyczne dane dot. wypłat;

Przykładowe tematy prezentacji dla analityków – spotkanie organizowane np. po publikacji wyników okresowych:

 • warunki makroekonomiczne;
 • segmenty sprzedaży;
 • wyniki finansowe po kwartale;
 • komentarze do wyników;
 • czynniki kształtujące wynik;
 • przepływy środków pieniężnych;
 • omówienie prognoz na przyszłość;
 • ROA – rentowność aktywów (stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów);
 • ROE – rentowność kapitałów własnych (stosunek zysku netto do kapitałów własnych);
 • EBIDTA – zysk operacyjny przed opodatkowaniem i odsetkami, powiększony o amortyzację;
 • plany inwestycyjne:

zorganizowanie Inwestor’s Day dwa razy w roku (po publikacji raportu rocznego oraz wyników za I półrocze) —– > (to spotkanie kierownictwa Spółki z wcześniej zaproszoną grupą inwestorów, analityków etc. Spotkanie poświęcone jest prezentacji wszystkich obszarów działalności Spółki). Wydarzenie z reguły związane jest ze ważnym zdarzeniem /zdarzeniami/ w firmie:

 • dzień otwarty dla inwestorów – np. w głównej siedzibie Spółki;
 • prezentacja dla inwestorów;
 • spotkanie z Zarządem i osobami wyznaczonymi;
 • dystrybucja folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, gadżetów reklamowych;
 • umożliwienie inwestorom osobistego zadawania pytań;
 • informacja dla mediów przed wydarzeniem, zaproszenie dziennikarzy.

Potencjalne korzyści inwestorskie dla Spółki

 • transparentność – akcjonariusz zyskuje możliwość poznania firmy od środka, z bardziej nieformalnej strony;
 • bliższe poznanie Zarządu i kadry kierowniczej;
 • uzyskanie informacji zwrotnej od inwestora, ważna rola feedbacku (informacji zwrotnej) z rynku;
 • możliwość przedstawienia inwestorowi skomplikowanych obszarów działalności operacyjnej;
 • budowanie ścisłej relacji z rynkiem.

Organizacja dnia otwartego

I. Zbadanie oczekiwań co do tematyki i terminu spotkania:

 • ustalenie zagadnień do omówienia;
 • wstępne ustalenie terminu;

II. Przesłanie indywidualnych zaproszeń i monitorowanie liczby uczestników:

 • ostateczne ustalenie terminu;
 • akceptacja władz Spółki;
 • zarezerwowanie czasu;
 • osobiste bądź listowne zaproszenie gości;
 • rozesłanie informacji via e- mail, przypominającej o spotkaniu.

III. Ustalenie szczegółowej tematyki spotkania

 • selekcja zagadnień w ww. temacie, ustalona na podstawie wcześniejszych badań;
 • ocena zakresu przekazywanych informacji na tle obowiązków informacyjnych.

IV. Ustalenie składu osób ze strony spółki, która weźmie udział w ww. spotkaniu

podział ze względu na znajomość konkretnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, bądź oddelegowania.

V. Przedstawienie Zarządowi szczegółowego planu wizyty

 • zapoznanie Zarządu z tematyką;
 • przedstawienie propozycji przekazu ze strony Spółki;
 • mailing elektroniczny (informowanie inwestorów o konkretnych wydarzeniach, wymaga stworzenia bądź rozbudowania bazy wyselekcjonowanych inwestorów – proponowane założenie elektronicznego „Tygodnika Inwestora”, dystrybuowanego jako newsletter, drogą elektroniczną do zainteresowanych osób; (przykładowa zawartość – przegląd artykułów poświęconych spółce, wydarzenia bieżące, informacje o nowych raportach bieżących etc.).

Warto rozważyć przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych:

 • ewaluacja mid – term (przeprowadzona w połowie roku);
 • ewaluacja ex – post (przeprowadzona po zakończeniu roku);
 • niniejsze badania mają na celu stwierdzenie efektywności wdrożonego programu i skuteczności realizowania działań z zakresu relacji inwestorskich. Prowadzone będą głównie drogą ankietową (elektronicznie). Prócz powyższych, co kwartał przeprowadzana będzie osobna ankieta badająca opinie uczestników rynku kapitałowego nt. aktywnej polityki relacji inwestorskich, prowadzona co kwartał. Rok zakończy ankieta końcowa, systematyzująca opinie środowiska inwestorskiego nt. wprowadzonych zmian.

Wykorzystaniem social media w aspekcie relacji inwestorskich zajmiemy się w jednym z kolejnych tekstów.

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four × 4 =