„Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków” – recenzja książki

Komitet Audytu w spółkach publicznych wprowadzono na mocy ustawy  z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Mimo wprowadzenia ww. ustawy, nie zaistniała na polskim rynku profesjonalna pozycja – kompendium wiedzy prowadzące spółkę „za rękę” w procesie tworzenia komitetu audytu. Wszystko […]