„Zalanie łazienki prezesa zarządu może mieć wpływ na cenę akcji jego spółki” – wywiad z Uzo Borewiczem, branżowym blogerem. Cz. 3

/Grzegorz Surma/ Wróćmy jeszcze do tematu informacji poufnej, ale z obecnej rzeczywistości prawnej. Nie ma chyba zagadnienia, które wzbudzałoby więcej kontrowersji i niejasności na rynku. Jak sądzisz, z czego to się bierze? Z założenia oceny ex-ante danej sytuacji przez emitenta, i weryfikacji tej sytuacji ex-post już przez regulatora? Trudności interpretacji danych wydarzeń w spółce? Braku […]

„Jesteśmy zachwyceni sami sobą. To smutne” – wywiad z Uzo Borewiczem, branżowym blogerem. Cz. 2

/Grzegorz Surma/ Zmieniając trochę temat: jak postrzegasz polską branżę relacji inwestorskich? Moim zdaniem wiele nas dzieli od Zachodu. O wiele więcej niż np. polski PR (mimo że okres istnienia obu branż jest w naszym kraju relatywnie podobny). Nawet nie mamy żadnego branżowego stowarzyszenia. Czy twór taki jak PiRi jeszcze egzystuje?

„IR to towar deficytowy, za który dobrze się płaci” – wywiad z Uzo Borewiczem, branżowym blogerem. Cz. 1

Dziś na wortalu wyjątkowy gość: branżowy bloger Uzo Borewicz, który bezlitośnie piętnuje uchybienia emitentów w zakresie bieżącej sprawozdawczości. Pierwszy raz w historii wortalu i rozmów, które przeprowadziłem mój rozmówca poprosił mnie o zachowanie anonimowości. Oczywiście uszanuję tą prośbę. Podczas lektury naszej rozmowy stanie się dla Was jasne, dlaczego Uzo podjął taką, a nie inną decyzję.