Informacja poufna, cenotwórczość a umowa znacząca

Zagadnienie informacji poufnej stale budzi wiele kontrowersji i rozbieżnych interpretacji w środowisku specjalistów IR. To temat, który jest stale obecny na szkoleniach (również tych, które sami organizujemy). Dziś chcieliśmy zanalizować następujący przykład – nasza spółka podpisuje duża umowę. Kwota ww. umowy nie jest jednocześnie umową znaczącą (wartość umowy mieści się w progu poniżej 10% wartości […]

Case study – umowa znacząca, część 2

W poprzedniej części cyklu opisaliśmy standardową procedurę w przypadku przygotowywania raportu bieżącego dot. umowy znaczącej, dziś rozważymy zawarcie umowy znaczącej będąc spółką tworzącą konsorcjum firm, szerzej omówimy przypadek zawarcia kilku umów na łączną kwotę umowy znaczącej w okresie 12 miesięcy oraz rozważymy przypadek raportowania spółki matki i spółek zależnych w przypadku istnienia grupy kapitałowej.

Case study – umowa znacząca, część 1

Umowa znacząca to jedno  z częstszych zdarzeń korporacyjnych, które IR-owiec jest zobowiązany raportować w ramach swoich obligatoryjnych obowiązków sprawozdawczych. Zapraszamy Was do 1-szej części naszego cyklu „Raport bieżący, zgodny z Rozporządzeniem”. Dziś „na warsztat” bierzemy właśnie zagadnienie umów znaczących, które postaramy się sprawdzić z każdej strony.