Potencjał przedsiębiorstwa tkwi w danych finansowych i niefinansowych

Oceniając sprawozdanie z działalności jednostki nie tylko spojrzymy na to czy wypełnione są wszystkie wymogi ustawowe odnośnie do zawartości tego elementu raportu rocznego, ale nade wszystko sprawdzimy w jakim stopniu pozwala ono poznać specyfikę raportującej spółki (lub grupy kapitałowej). Co więcej – nie chodzi o „odhaczenie” w raporcie poszczególnych punktów rozporządzenia, ale o to czy […]