Bezkosztowy IR – czy to naprawdę możliwe?

Spowolnienie gospodarcze jest faktem. Spółki giełdowe dokładnie oglądają każdą złotówkę, zanim zdecydują się wydać swoje pieniądze. Ograniczone budżety na promocję i marketing stają się rzeczywistością wielu giełdowych emitentów. Również specjalistom IR ciężej przeforsować aktywne i „kosztowe” sposoby prowadzenia relacji inwestorskich. Czy to znaczy jednak, że należy odpuścić aktywny IR? W żadnym wypadku! W poniższym tekście […]

6 mocnych kanałów social media użytecznych w IR

Boom na social media stał się faktem wiele miesięcy temu. Niektórzy żartobliwie twierdzą, iż gdy nas nie ma na Facebooku, nie istniejemy. Dlaczego więc nie zaprząc mediów społecznościowych do własnych, IR-owych celów? Potencjalnych inwestorów zainteresowanych naszymi akcjami tam nie zabraknie. Sęk w tym, by dać się odnaleźć. I wiedzieć, jak i gdzie szukać..

Relacje inwestorskie – model konserwatywny a innowacyjny

Istnieje wiele sposobów rozróżnienia prowadzonych relacji inwestorskich. Osobiście jestem zwolennikiem następującym podziałem: model konserwatywny, zachowawczy a innowacyjny, nowoczesny i rozwojowy. Trzeba zaznaczyć, że model konserwatywny to wszelkie działania obligatoryjne, którym nadrzędnym celem jest zachowanie statusu Spółki publicznej, dzięki przestrzeganiu polskiego prawa, ustaw i rozporządzeń. To model działań pasywnych, oparty głównie na sprawozdawczości finansowej, jednostronnej komunikacji, […]