Rola Zarządu w kształtowaniu aktywnej polityki relacji inwestorskich

Świadomy, odpowiedzialny i aktywny Zarząd przekłada się na dobrze prowadzone relacje inwestorskie. W tym stwierdzeniu nie ma przesady. Prezes i członkowie Zarządu, którzy aktywnie uczestniczą w kreowaniu relacji inwestorskich, ą otwarci na spotkania z analitykami, dziennikarzami i inwestorami, uczestniczą w konferencjach i panelach dyskusyjnych – ewidentnie wpływają na pozytywną wycenę akcji Spółki i pozytywne zainteresowanie […]