„Zalanie łazienki prezesa zarządu może mieć wpływ na cenę akcji jego spółki” – wywiad z Uzo Borewiczem, branżowym blogerem. Cz. 3

/Grzegorz Surma/ Wróćmy jeszcze do tematu informacji poufnej, ale z obecnej rzeczywistości prawnej. Nie ma chyba zagadnienia, które wzbudzałoby więcej kontrowersji i niejasności na rynku. Jak sądzisz, z czego to się bierze? Z założenia oceny ex-ante danej sytuacji przez emitenta, i weryfikacji tej sytuacji ex-post już przez regulatora? Trudności interpretacji danych wydarzeń w spółce? Braku […]