Publikowanie prognoz a szacunków – analiza

To zagadnienie często wzbudza wiele wątpliwości w działach IR spółek giełdowych. Jak możemy zdefiniować prognozę? To opublikowanie konkretnych wartości wyników, potencjalnie możliwych do osiągnięcia w deklarowanym czasie. Wśród wskaźników raportowanych w prognozach powtarzają się najczęściej: wskaźnik przychodów ze sprzedaży, zysku netto czy wskaźnik EBITDA.