KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 2

IV. 7 Informacje zawarte w SzD są prawdziwe, jeżeli fakty przedstawiono rzetelnie, zaś przewidywania wynikają z realistycznych przesłanek i ustalono je przy zastosowaniu poprawnych metod. Komentarz – regulator kładzie nacisk na rzetelność prezentowanych faktów oraz realistyczność przesłanek, z których ww. fakty wynikają (w domyśle – z pominięciem aspektu marketingowego i potencjalnymi próbami „naginania rzeczywistości”).  Słuszne […]