Nie dorośli do GPW

Niektórzy twierdzą, iż debiut na giełdowym parkiecie jest naturalną decyzją przedsiębiorstwa w określonej fazie rozwoju. Niektórzy traktują to jako prestiż, ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy, inni szukają już na stracie swej działalności szukają szansy i środków na rozwój na rynku NewConnect. Jeszcze inni mimo że skutecznie przeprowadzili IPO, na giełdzie nigdy nie powinni się znaleźć…. […]

Tworzenie planu relacji inwestorskich, część 2

Po przeprowadzeniu analizy SWOT, którą omówiliśmy w poprzedniej części naszego poradnika, warto przeprowadzić szybki audyt internetowy spółki. Na portalach i forach branżowych, w miejscach, w których pojawiają się inwestorzy można znaleźć komentarze nt. Spółki. Warto te dane regularnie zbierać i monitorować sieć (możemy użyć darmowego Google Alerts, albo użyć jednego z płatnych narzędzi).