Jakie zmiany w prawie czekają spółki giełdowe w 2016 roku?

Najważniejsze zmiany legislacyjne, z jakimi muszą zmierzyć się emitenci giełdowi, problematyka nowych regulacji MAR, najważniejsze zmiany w DPSN, zmiany w transakcjach menedżerów w związku z MAR, Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR-1), najnowsza problematyka WZA – te i wiele innych tematów zostało omówionych przez ponad 250 przedstawicieli spółek notowanych 9 i 10 lutego w Jachrance podczas […]