„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 7

III. Systemy i funkcje wewnętrzne Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: Spółka giełdowa utrzymuje skuteczny system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Komentarz – regulator przypomina o zasadzie skalowalności. Procedury stosowane przez giełdowego giganta oraz małą spółkę będą się między sobą różnić, […]