Zmiany w systemie EBI – nowy panel sprawozdawczy dla emitentów!

Uwaga! Z dniem 1 czerwca 2014 r. uruchomiony został nowy panel sprawozdawczy dla systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), z którego korzystają emitenci rynku regulowanego (vide raportowanie ładu korporacyjnego), NewConnnect oraz Catalyst. Najważniejsza zmiana to nowy adres strony internetowej Zamkniętych Serwisów Giełdowych, na której znajduje się aplikacja Systemu EBI  Pełną treść zmian i instrukcję obsługi nowego […]