Nie dorośli do GPW

Niektórzy twierdzą, iż debiut na giełdowym parkiecie jest naturalną decyzją przedsiębiorstwa w określonej fazie rozwoju. Niektórzy traktują to jako prestiż, ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy, inni szukają już na stracie swej działalności szukają szansy i środków na rozwój na rynku NewConnect. Jeszcze inni mimo że skutecznie przeprowadzili IPO, na giełdzie nigdy nie powinni się znaleźć…. […]

Lekceważenie akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego – przyczyny i skutki problemu

To temat poważny i kłopotliwy – lekceważenie przez Spółkę giełdową swych akcjonariuszy, zarówno indywidualnych jak instytucjonalnych to krótkowzroczne postępowanie. Świadczy o nieznajomości reguł rynkowych, nowoczesnych standardów zarządzania przedsiębiorstwem oraz transparentności firmy. Bycie Spółką akcyjną notowaną na giełdowym parkiecie to dla wielu firm cel – świadczy o pozycji rynkowej, doświadczeniu oraz zaawansowanej fazie rozwoju.