„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 9

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi Kwestie ogólne Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zarządzania i ujawniania konfliktu interesów oraz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Komentarz – logiczny i przejrzysty zapis. Nie wymaga dłuższego komentarza. Jasne procedury, które obowiązują realnie, a nie pozostają zapisami na papierze ukrytym w firmowym sejfie ułatwiają prowadzenie każdego biznesu. […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 8

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami Kwestie ogólne Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 7

III. Systemy i funkcje wewnętrzne Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: Spółka giełdowa utrzymuje skuteczny system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Komentarz – regulator przypomina o zasadzie skalowalności. Procedury stosowane przez giełdowego giganta oraz małą spółkę będą się między sobą różnić, […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 6

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 4

I.Z.1.18 opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki lub jej wyników finansowych, Komentarz –  kolejny z nowych zapisów. Do tej pory nikt nie wymagał od emitenta publikowania strategii w innych miejscach, niż na łamach raportów okresowych (z największym naciskiem na raport roczny, z uwagi na jego obszerność). Również w tych publikacjach kwestia strategii […]