KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 6

VI. 23 SzD przedstawia długoterminową wizję działalności oraz misję jednostki (…) Komentarz – warto wstępnie zdefiniować i sprecyzować czym jest misja i wizja spółki, gdyż to zagadnienie często jest przedstawiane mylnie, co może wprowadzić w błąd odbiorców sprawozdania. Misja spółki – definiuje podstawy jej istnienia, przedstawia główne zadania i wartości, oferowane jej interesariuszom. Podstawowe pytania, […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 1

30 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat w sprawie uchwały KSR (Komitetu Standardów Rachunkowości) dot. przyjęcia KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (z dnia 15 kwietnia 2014 r.) Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, jednakże będzie miała zastosowanie do sprawozdań emitentów sporządzonych za rok obrotowy 2014 (czyli skonsolidowanych i jednostkowych raportów […]