KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 6

VI. 23 SzD przedstawia długoterminową wizję działalności oraz misję jednostki (…) Komentarz – warto wstępnie zdefiniować i sprecyzować czym jest misja i wizja spółki, gdyż to zagadnienie często jest przedstawiane mylnie, co może wprowadzić w błąd odbiorców sprawozdania. Misja spółki – definiuje podstawy jej istnienia, przedstawia główne zadania i wartości, oferowane jej interesariuszom. Podstawowe pytania, […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 2

IV. 7 Informacje zawarte w SzD są prawdziwe, jeżeli fakty przedstawiono rzetelnie, zaś przewidywania wynikają z realistycznych przesłanek i ustalono je przy zastosowaniu poprawnych metod. Komentarz – regulator kładzie nacisk na rzetelność prezentowanych faktów oraz realistyczność przesłanek, z których ww. fakty wynikają (w domyśle – z pominięciem aspektu marketingowego i potencjalnymi próbami „naginania rzeczywistości”).  Słuszne […]