KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 6

VI. 23 SzD przedstawia długoterminową wizję działalności oraz misję jednostki (…) Komentarz – warto wstępnie zdefiniować i sprecyzować czym jest misja i wizja spółki, gdyż to zagadnienie często jest przedstawiane mylnie, co może wprowadzić w błąd odbiorców sprawozdania. Misja spółki – definiuje podstawy jej istnienia, przedstawia główne zadania i wartości, oferowane jej interesariuszom. Podstawowe pytania, […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 5

VI. 8 Dobrą praktyką jest prezentacja przyjętych przez jednostkę wartości (normy, zasady), wewnętrznych kodeksów postępowania, a także stosowanych lub wdrażanych systemów zarządzania potwierdzonych stosownymi certyfikatami. Komentarz – proponujemy, by nie ograniczać się jedynie do „suchego” wyliczenia ilości certyfikatów, które posiada spółka, lecz postarać się przedstawić je w szerszym kontekście: co pozytywnego z posiadania tych dokumentów […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 4

V. 12 Tematyka SzD w zależności od obszerności i szczegółowości, może być zgrupowana w wyodrębnione części (np. rozdziały i podrozdziały). Celowe jest wówczas nadanie im odpowiednich tytułów lub nagłówków oraz zamieszczenie spisu treści (…) Komentarz – przytoczona powyżej praktyka w istotny sposób wpłynie na przejrzystość naszego dokumentu oraz ułatwi interesariuszom dotarcie do interesujących treści. Nie […]

KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności” poradnik krok po kroku, część 3

IV. 14 W niektórych przypadkach zakres lub szczegółowość informacji ujawnianych w SzD może ulec ograniczeniu (…) Komentarz – o jakich sytuacjach mówimy w tym przypadku? Zagrożenie naruszenia słusznego interesu jednostki wynikające z ujawnienia poufnych informacji – treść ww. punktu brzmi na pierwszy rzut oka podobnie, jak „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. […]