Jak prowadzić działania IR przy ograniczonych zasobach finansowych Spółki?

Często sądzi się, iż im większy budżet, tym skuteczniejsze działania. Jednak to nie do końca prawda. Akceptacja przełożonych dla postulowanego przez nas dużego budżetu nie przyniesie efektów (oraz najprawdopodobniej nie powtórzy się w kolejnym roku), jeżeli te pieniądze nie zostaną rozdysponowanie umiejętnie, zgodnie z deklarowanymi celami i planem działań. Nieodpowiedzialna polityka zarządzania posiadanym budżetem doprowadza […]