Rola Zarządu w kształtowaniu aktywnej polityki relacji inwestorskich

Świadomy, odpowiedzialny i aktywny Zarząd przekłada się na dobrze prowadzone relacje inwestorskie. W tym stwierdzeniu nie ma przesady. Prezes i członkowie Zarządu, którzy aktywnie uczestniczą w kreowaniu relacji inwestorskich, ą otwarci na spotkania z analitykami, dziennikarzami i inwestorami, uczestniczą w konferencjach i panelach dyskusyjnych – ewidentnie wpływają na pozytywną wycenę akcji Spółki i pozytywne zainteresowanie […]

Lekceważenie akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego – przyczyny i skutki problemu

To temat poważny i kłopotliwy – lekceważenie przez Spółkę giełdową swych akcjonariuszy, zarówno indywidualnych jak instytucjonalnych to krótkowzroczne postępowanie. Świadczy o nieznajomości reguł rynkowych, nowoczesnych standardów zarządzania przedsiębiorstwem oraz transparentności firmy. Bycie Spółką akcyjną notowaną na giełdowym parkiecie to dla wielu firm cel – świadczy o pozycji rynkowej, doświadczeniu oraz zaawansowanej fazie rozwoju.