Potencjał przedsiębiorstwa tkwi w danych finansowych i niefinansowych

Oceniając sprawozdanie z działalności jednostki nie tylko spojrzymy na to czy wypełnione są wszystkie wymogi ustawowe odnośnie do zawartości tego elementu raportu rocznego, ale nade wszystko sprawdzimy w jakim stopniu pozwala ono poznać specyfikę raportującej spółki (lub grupy kapitałowej). Co więcej – nie chodzi o „odhaczenie” w raporcie poszczególnych punktów rozporządzenia, ale o to czy […]

Sprawozdanie finansowe nie może być utożsamiane z wypełnieniem wzoru lub szablonu

Zanim weszły w życie ostatnie zmiany do MSR 1 dotyczącego prezentacji sprawozdań finansowych, na konferencji Międzynarodowej Rady Standardów Sprawozdawczości Finansowej Prezes Rady  – Hans Hoogervorst podkreślał, że sporządzenie sprawozdania finansowego nie może być utożsamiane z  wypełnieniem wzoru czy szablonu. Podkreślał, że nie jest prawidłowym podejście polegające na tym, że w oparciu o listę zagadnień wymagających […]

XIII edycja konkursu „The Best Annual Report”

Raporty roczne spółek publicznych 2017 – coraz więcej informacji dla inwestorów W 2018 roku wiele spółek musiało po raz pierwszy zaraportować dane niefinansowe. Większość emitentów zdecydowała się zaprezentować danie niefinansowe w postaci oświadczenia do sprawozdania z działalności, co znacznie zwiększyło jego objętość. Skomplikowało to analizę tej części raportów rocznych wielu analitykom i inwestorom ponieważ mieli […]