Jeżeli Twoja spółka korzysta z instrumentów pochodnych oraz kontraktów walutowych, musisz to wiedzieć!

W lutym 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wdrażając w życie unijną dyrektywę – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) wprowadził kolejny obligatoryjny obowiązek informacyjny dla spółek giełdowych (oraz innych podmiotów), […]