Raporty okresowe spółek na GPW 2017 – warty uwagi raport Navigator Capital Group

Zachęcam do zapoznania się z interesującym raportem, opublikowanym przez Navigator Capital Group. W raporcie znajdziecie m.in odpowiedzi na następujące pytania: w jakim terminie emitenci upublicznili daty publikacji raportów okresowych w 2017 r.? Czy i w jaki sposób skorzystali z wydłużonych terminów publikacji? Które spółki się wyróżniły? O jakich rekomendacjach ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 8

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami Kwestie ogólne Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych […]

„Rady Nadzorcze 2015” – warto przeczytać!

Firma PWC stworzyła kolejną edycję ciekawego raport nt. współczesnych rad nadzorczych w spółkach publicznych oraz niepublicznych. Ta wartościowa publikacja pokazuje ewolucje polskich rad nadzorczych, ich stan obecny, postęp wdrażania komitetów audytu, standardy ładu korporacyjnego w funkcjonowaniu ww. struktur oraz perspektywy na przyszłość (w tym w kontekście zbliżających się zmian w „Dobrych Praktykach”). Warto przeczytać, polecamy! […]