„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 3

I.Z.1.6 zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Komentarz – nowy paragraf upraszcza minimalnie zasadę, która pojawiła się już na łamach obecnie obowiązujących DPSN, a konkretniej w Punkcie II.1.13 (dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych). Brzmi ona następująco: 13) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczone w ostatnim opublikowanym […]