„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 10

VI. Wynagrodzenia Kwestie ogólne Spółka posiada politykę wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Komentarz – ciekawe, jak niniejsza kwestia zostanie potraktowana, szczególnie przez mniejszych emitentów. Posiadanie spisanej (i wcielonej w życie!) polityki wynagrodzeń nie jest bowiem powszechną cechą. Polityką wynagrodzeń nie jest i  nie […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 9

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi Kwestie ogólne Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zarządzania i ujawniania konfliktu interesów oraz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Komentarz – logiczny i przejrzysty zapis. Nie wymaga dłuższego komentarza. Jasne procedury, które obowiązują realnie, a nie pozostają zapisami na papierze ukrytym w firmowym sejfie ułatwiają prowadzenie każdego biznesu. […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 5

II. Zarząd i Rada Nadzorcza Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: „Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja, oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa m.in. poprzez sprawne zarządzanie podejmowanym […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 2

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami Jak zasygnalizowałem wyżej, nowy Ład Korporacyjny ma docelowo funkcjonować zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Każdy z sześciu punktów nowego dokumentu zbudowany jest w analogiczny sposób: Kwestie ogólne >>> Rekomendacje >>> Zasady szczegółowe Przejdźmy zatem do konkretów (i części pierwszej): Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 1

19 grudnia 2014 r. warszawska Giełda rozpoczęła publiczne konsultacje nowego zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Będą się one toczyć do 28 lutego 2015 r Już od pewnego czasu informacja o planowanych w Ładzie Korporacyjnym zmianach docierała do uczestników rynku. Mamy już dostęp do nowego dokumentu. Wychodząc naprzeciw potrzebom IR – owców i wszystkich […]