„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 5

II. Zarząd i Rada Nadzorcza Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: „Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja, oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa m.in. poprzez sprawne zarządzanie podejmowanym […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 3

I.Z.1.6 zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Komentarz – nowy paragraf upraszcza minimalnie zasadę, która pojawiła się już na łamach obecnie obowiązujących DPSN, a konkretniej w Punkcie II.1.13 (dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych). Brzmi ona następująco: 13) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczone w ostatnim opublikowanym […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 2

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami Jak zasygnalizowałem wyżej, nowy Ład Korporacyjny ma docelowo funkcjonować zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Każdy z sześciu punktów nowego dokumentu zbudowany jest w analogiczny sposób: Kwestie ogólne >>> Rekomendacje >>> Zasady szczegółowe Przejdźmy zatem do konkretów (i części pierwszej): Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z […]