Podcast, odcinek 1 – Nowy Ład Korporacyjny A.D. 2015

Startujemy z podcastami! Dziś zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka, skupiającego się na zmianach w Ładzie Korporacyjnym. Co przyniosą one giełdowym emitentom? Czy mocno wpłyną na sprawozdawczość? Zachęcam do słuchania i komentowania. Odcinek 1 – Nowy Ład Korporacyjny A.D. 2015. Co przyniesie giełdowym emitentom? Odcinek 1 – pobierz w formacie MP3 Grzegorz Surma

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 10

VI. Wynagrodzenia Kwestie ogólne Spółka posiada politykę wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Komentarz – ciekawe, jak niniejsza kwestia zostanie potraktowana, szczególnie przez mniejszych emitentów. Posiadanie spisanej (i wcielonej w życie!) polityki wynagrodzeń nie jest bowiem powszechną cechą. Polityką wynagrodzeń nie jest i  nie […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 9

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi Kwestie ogólne Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zarządzania i ujawniania konfliktu interesów oraz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Komentarz – logiczny i przejrzysty zapis. Nie wymaga dłuższego komentarza. Jasne procedury, które obowiązują realnie, a nie pozostają zapisami na papierze ukrytym w firmowym sejfie ułatwiają prowadzenie każdego biznesu. […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 8

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami Kwestie ogólne Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 7

III. Systemy i funkcje wewnętrzne Kwestie ogólne – regulator przypomina, iż: Spółka giełdowa utrzymuje skuteczny system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Komentarz – regulator przypomina o zasadzie skalowalności. Procedury stosowane przez giełdowego giganta oraz małą spółkę będą się między sobą różnić, […]