„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 10

VI. Wynagrodzenia Kwestie ogólne Spółka posiada politykę wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Komentarz – ciekawe, jak niniejsza kwestia zostanie potraktowana, szczególnie przez mniejszych emitentów. Posiadanie spisanej (i wcielonej w życie!) polityki wynagrodzeń nie jest bowiem powszechną cechą. Polityką wynagrodzeń nie jest i  nie […]

„Dobre Praktyki A.D. 2015” – komentarz do projektu nowego kodeksu, cz. 9

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi Kwestie ogólne Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zarządzania i ujawniania konfliktu interesów oraz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Komentarz – logiczny i przejrzysty zapis. Nie wymaga dłuższego komentarza. Jasne procedury, które obowiązują realnie, a nie pozostają zapisami na papierze ukrytym w firmowym sejfie ułatwiają prowadzenie każdego biznesu. […]