Informacja poufna, cenotwórczość a umowa znacząca

Zagadnienie informacji poufnej stale budzi wiele kontrowersji i rozbieżnych interpretacji w środowisku specjalistów IR. To temat, który jest stale obecny na szkoleniach (również tych, które sami organizujemy). Dziś chcieliśmy zanalizować następujący przykład – nasza spółka podpisuje duża umowę. Kwota ww. umowy nie jest jednocześnie umową znaczącą (wartość umowy mieści się w progu poniżej 10% wartości […]