Tworzenie planu relacji inwestorskich, część 2

Po przeprowadzeniu analizy SWOT, którą omówiliśmy w poprzedniej części naszego poradnika, warto przeprowadzić szybki audyt internetowy spółki. Na portalach i forach branżowych, w miejscach, w których pojawiają się inwestorzy można znaleźć komentarze nt. Spółki. Warto te dane regularnie zbierać i monitorować sieć (możemy użyć darmowego Google Alerts, albo użyć jednego z płatnych narzędzi).