Bezkosztowy IR – czy to naprawdę możliwe?

Spowolnienie gospodarcze jest faktem. Spółki giełdowe dokładnie oglądają każdą złotówkę, zanim zdecydują się wydać swoje pieniądze. Ograniczone budżety na promocję i marketing stają się rzeczywistością wielu giełdowych emitentów. Również specjalistom IR ciężej przeforsować aktywne i „kosztowe” sposoby prowadzenia relacji inwestorskich. Czy to znaczy jednak, że należy odpuścić aktywny IR? W żadnym wypadku! W poniższym tekście […]

Inwestorze – mów do mnie!

Bez wątpienia współczesna światowa gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez rozwiniętego rynku kapitałowego. Jednocześnie rynek ten nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy uczestniczącymi w nim podmiotami. W dobie powszechnego korzystania z Internetu zakres możliwości komunikacyjnych znacznie się rozszerzył. Które z narzędzi wybrać?