II Konferencja „Sprawozdawczość spółek giełdowych w praktyce” – nasza relacja

Katowice nie są zbyt popularnym miejscem branżowych konferencji i szkoleń z dziedziny obowiązków informacyjnych oraz relacji inwestorskich. Jest to dla mnie o tyle dziwne, iż w tzw. „polskim pasie południowym” (tj. Wrocław – Rzeszów) znajduje  się bardzo wielu emitentów, a dojazd do Katowic z ww. miejsc nie jest wielkim problemem. Ta kwestia pozostaje do nadrobienia […]

„Rady Nadzorcze 2015” – warto przeczytać!

Firma PWC stworzyła kolejną edycję ciekawego raport nt. współczesnych rad nadzorczych w spółkach publicznych oraz niepublicznych. Ta wartościowa publikacja pokazuje ewolucje polskich rad nadzorczych, ich stan obecny, postęp wdrażania komitetów audytu, standardy ładu korporacyjnego w funkcjonowaniu ww. struktur oraz perspektywy na przyszłość (w tym w kontekście zbliżających się zmian w „Dobrych Praktykach”). Warto przeczytać, polecamy! […]

„Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków” – recenzja książki

Komitet Audytu w spółkach publicznych wprowadzono na mocy ustawy  z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Mimo wprowadzenia ww. ustawy, nie zaistniała na polskim rynku profesjonalna pozycja – kompendium wiedzy prowadzące spółkę „za rękę” w procesie tworzenia komitetu audytu. Wszystko […]