Lekceważenie akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego – przyczyny i skutki problemu

To temat poważny i kłopotliwy – lekceważenie przez Spółkę giełdową swych akcjonariuszy, zarówno indywidualnych jak instytucjonalnych to krótkowzroczne postępowanie. Świadczy o nieznajomości reguł rynkowych, nowoczesnych standardów zarządzania przedsiębiorstwem oraz transparentności firmy. Bycie Spółką akcyjną notowaną na giełdowym parkiecie to dla wielu firm cel – świadczy o pozycji rynkowej, doświadczeniu oraz zaawansowanej fazie rozwoju.