„Raport roczny spółki publicznej” – nasza recenzja

Polski rynek literatury dedykowanej sprawozdawczości giełdowej i jednocześnie cennej dla specjalistów IR-u był bardzo ubogi. Aż do teraz. Zapraszamy do przeczytania naszej recenzji książki „Raport roczny Spółki publicznej”!

Na dzień dzisiejszy (czyli połowę 2012 r.) literatura związana ze sprawozdawczością giełdową ujmowaną pod kątem relacji inwestorskich jest niewielka. Prócz trzech książek na temat współczesnego IR-u („ Relacje Inwestorskie” Dariusza Niedziółki, „Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej” Anny Krug – Żarnowskiej oraz „Relacje Inwestorskie – ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania” Danuty Dziawgo) na polskim rynku nie ukazały się żadne inne pozycje dot. branży. Jednakże jak do tej pory brak było kompleksowej pozycji, poradnika dla osób odpowiadających od strony technicznej i merytorycznej za giełdową sprawozdawczość okresową – raport roczny. Ale to już przeszłość, gdyż IR-owcy mają do dyspozycji pracę zbiorową „ Raport roczny spółki publicznej”, pod red. prof. Waldemara Frąckowiaka.

Obowiązkowa lektura praktyka

To książka znakomita. Opracowana przez członków kapituły konkursu „Best Annual Report” z punktu widzenia praktyka IR jest cenną pozycją, zawierającą ładunek skondensowanej wiedzy merytorycznej, bardzo cennej dla osoby koordynującej przygotowania raportów okresowych. Drugiej takiej na polskim rynku po prostu nie ma.

„Raport roczny spółki publicznej” dzieli się na trzy obszerne części. Pierwsza szeroko omawia sprawozdanie zarządu z działalności – ważną część raportu rocznego spółki giełdowej. Autorzy piszą przystępnym i zrozumiałym językiem, z którym problemów mieć nie będzie również laik spoza branży – to kolejny argument na użyteczność tej pozycji nie tylko dla praktyków, ale również studentów, osób zainteresowanych relacjami inwestorskimi, chcących zaistnieć w IR.

Cenne studia przypadków

Omówione zostają wszystkie najważniejsze punkty, które obligatoryjnie należy zawrzeć w sprawozdaniu zarządu, wzbogacone licznymi case studies spółek zdobywających wysoką pozycję w konkursie „Best Annual Report”. Dzięki temu książka może być cennym kompendium pomysłów i inspiracji dla IR-owca, chcącego wzbogacić i urozmaicić przygotowywany raport roczny. Dodatkowo autorzy na łamach książki informują, jak tworzy się punktację w trakcie konkursu – dzięki temu praktyk ma możliwość ew. skorygowania raportu i tym sposobem równania do najlepszych spółek. Jak stworzyć charakterystykę branży? Jak opisywać strategię spółki? W jaki sposób urozmaicić prezentację struktury akcjonariatu? Książka pomoże odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. Jej ważnym atutem, prócz zaprezentowanych case’ów jest bogactwo tabeli oraz schematów graficznych, które stanowią ważny dodatek do opublikowanej treści.

Część druga to kompleksowy opis zastosowania MSR/MSSF w sprawozdaniu finansowym. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej autorzy omawiają zarówno w kontekście przedsiębiorstw, jak i banków. Opisano zasady rachunkowości, ich dobór, wpływ nowo wydanych standardów na sprawozdanie finansowe, rachunkowość zabezpieczeń oraz wiele innych zagadnień związanych z MSR/MSSF, kluczowych z punktu widzenia tworzenia raportu rocznego. Ta część również opisana jest w bardzo przystępny sposób. Mimo iż w pracy IR-owca w trakcie przygotowywania raportu rocznego ta część z reguły przygotowywana jest przez służby finansowo – księgowe spółki (wraz z propozycją komentarza) – również warto się z nią zapoznać.

Użyteczność – klucz do sukcesu

„Raport roczny spółki publicznej” zamyka część trzecia, opisująca użyteczność raportu rocznego dla uczestników rynku kapitałowego. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż najcenniejszy z punktu widzenia uczestników rynku kapitałowego raport roczny jest prostym, ale jednocześnie profesjonalnym, spójnym i logicznym dokumentem. Ważne, by zaplanować tworzenie raportu, proces powinien biec od ogółu do szczegółu, by każdy odbiorca – zarówno branżowy ekspert, inwestor czy analityk jak również ktoś jedynie zainteresowany daną spółką (lub branżą) wyniósł tyle samo z przygotowywanego przez nas dokumentu i zrozumiał wszystko, co pragnęliśmy mu przekazać.

W takim przypadku nasz dokument spełni ważną rolę – będzie stanowił wartość dla każdego uczestnika rynku kapitałowego, mającego możliwość zapoznania się z roczną syntezą osiągnięć spółki akcyjnej. Kompleksowe porady w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego, dopasowania strony internetowej pod kątem interaktywnego udostępniania dokumentów okresowych potencjalnym inwestorom czy w końcu współczesna rola biegłych rewidentów w procesie badań i przeglądów sprawozdań finansowych stanowią ostatnie rozdziały książki.

Podsumowując…

„Raport roczny spółki publicznej” to świetna książka. która w dużym stopniu może przyczynić się do upowszechnienia najlepszych standardów giełdowej sprawozdawczości na polskim rynku kapitałowym. Może być profesjonalnym poradnikiem, z którego IR-owiec może korzystać „krok po kroku” w procesie tworzenia raportu rocznego; czy jako inspiracja oraz źródło nowych pomysłów, z które można wykorzystać w sprawozdawczości okresowej. Warto podkreślić, iż książka, mimo że dedykowana raportom rocznym, może stanowić inspirację również w procesie przygotowywania raportów półrocznych. Wszystko zależy od pomysłów IR-owca oraz polityki Zarządu jego spółki w zakresie ujawniania informacji fakultatywnych. Książka stanowi w tym przypadku jeszcze większe źródło inspiracji i ciekawych pomysłów. Naprawdę warto sprawdzić to samemu. To obecnie dla praktyka IR-u jedna z najbardziej wartościowych książek.

Gorąco polecamy. Nasza ocena 9/10

+

  • pionierska w zakresie tematyki,
  • świetny poradnik z punktu widzenia praktyka,
  • logiczna treść, język przystępny dla każdego,
  • wiele przytoczonych case studies,
  • pozycja dopracowana pod względem edytorskim,
  • tabele, schematy, wykresy

  • Więcej stron!

„Raport roczny Spółki publicznej”. Praca zbiorowa członków kapituły konkursu THE BEST ANNUAL REPORT. Redakcja naukowa prof. Waldemar Frąckowiak, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2011 r. 256 str.

Książkę można zamówić na stronie Instytutu Rachunkowości i Podatków

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 18 =