- - http://relacjeinwestorskie.org.pl -

Pułapki w sprawozdaniach finansowych

17 listopada 2016 roku odbędzie się konferencja „Pułapki w sprawozdaniach finansowych” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz  EY Academy of Business.  Konferencja skupia się na obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez zarządy i/lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.

Najważniejsze cechy programu:

Omawiane zagadnienia

§  Wprowadzenie – prezentacja sprawozdania finansowego, ryzyka jakie za sobą niesie.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej – czy wiesz co się naprawdę kryje za poszczególnymi pozycjami:

Przychody – rola subiektywnego osądu w ich ujmowaniu.

Przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych, punktów lojalnościowych oraz umów wieloskładnikowych).

Wybrane zagadnienia dotyczące ujęcia połączeń jednostek gospodarczych i sprawozdawczości grup kapitałowych:

Rola informacji zawartych w notach w ocenie oraz interpretacji danych pochodzących ze sprawozdań finansowych w ocenie ryzyka związanego z informacją finansową:

Pułapki sprawozdawczości finansowej:

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl [1]

źródło: SEG

Facebook [2]Twitter [3]