Przykładowy roczny harmonogram relacji inwestorskich

W nawiązaniu do jednego z naszych ostatnich tekstów dot. roli budżetu, poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram – rzeczowo finansowy prowadzenia działań w zakresie relacji inwestorskich w trakcie roku kalendarzowego. Zaprezentowany plan obejmuje docelowo okres grudzień roku poprzedniego – styczeń roku następnego. Zapraszam – Grzegorz Surma

MIESIĄC PODEJMOWANE DZIAŁANIA
GRUDZIEŃ roku poprzedniego – STYCZEŃ roku następnego – przedstawienie przygotowanej strategii IR;
– spotkanie z Zarządem i Dyrektorem Finansowym w celu prezentacji zaprojektowanej strategii;
– dyskusja nad harmonogramem działań w skali roku (głównie w kontekście planowanych spotkań z analitykami i inwestorami oraz dni otwartych – Inwestor’s Day);
– rozpoczęcie działań lepszego uwidocznienie Zarządu Spółki (prezentacja ppt nt. polityki proinwestorskiej, stworzenie bazy zdjęć Zarządu;
– rozpoczęcie badań ankietowych :
(1 – badanie ankietowe nt. oczekiwań inwestorskich, wiedzy nt. Zarządu;
(2 – pierwsza ankieta nt. wizerunku i reputacji Spółki u różnych grup docelowych;)- zawarcie umowy z tytułem branżowym na kampanię RI …………. r. (osiem publikacji, roczny pakiet zbiorczy);
– przystąpienie do SEG-u;
– rozpoczęcie unowocześniania zakładki RI Spółki:
– rozpoczęcie wysyłki Tygodnika Inwestora (mailing elektroniczny);
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
LUTY – przygotowywanie i publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał.;
– spotkanie one to one z inwestorami po publikacji wyników okresowych (w siedzibie Spółki bądź w Warszawie) + stworzenie prezentacji ppt dla inwestorów i analityków;
– nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych;
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
MARZEC – pierwsza publikacja w tytule branżowym/portalu – wyniki kwartalne;
– przygotowywanie materiałów do raportu rocznego (skonsolidowany i jednostkowy);
– rozpoczęcie tworzenia marketingowej wersji raportu rocznego.;
– dalsze unowocześnianie zakładki RI na stronie Spółki;
– szkolenie (jedno w przedziale styczeń – marzec);
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
KWIECIEŃ – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej;
– druga publikacja w tytule branżowym;
– publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego.;
– dalsze prace nad wersją marketingową raportu rocznego;
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki;
– podjęcie przygotowań pierwszego Investor’s Day w Spółce (+ stworzenie prezentacji ppt)
MAJ – publikacja na łamach  periodyka branżowego wywiadu z Zarządem Spółki – dalsza kampania wizerunkowa;
– spotkanie one to one po publikacji r. rocznego z inwestorami i analitykami w siedzibie Spółki bądź Warszawie + nowa prezentacja ppt dla inwestorów i analityków;
– opublikowanie wersji marketingowej raportu rocznego;
– opublikowanie raportu za I kwartał.;
– aktualizacja akcjonariatu inwestorów instytucjonalnych;
– trzecia publikacja w tytule branżowym – wyniki kwartalne;
– dalsze unowocześnianie zakładki RI na stronie Spółki:
– przeprowadzenie pierwszego Inwestor’s Day w Spółce
( + prezentacja ppt, + dystrybuowanie materiałów promocyjno – reklamowych)’
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki 
 CZERWIEC  – spotkanie one to one z inwestorami i analitykami po publikacji raportu za I kwartał  (w siedzibie Spółki bądź Warszawie) + prezentacja ppt;
– czwarta publikacja w tytule brażowym
– przygotowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
– szkolenie (jedno w przedziale kwiecień – czerwiec);
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
LIPIEC – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej;
– ankieta: Wizerunek i reputacja Spółki u różnych grup docelowych;
– rozpoczęcie prac nad przygotowaniem raportu półrocznego.;
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
SIERPIEŃ – publikacja raportu półrocznego za I półrocze.
– podjęcie przygotowań drugiego Inwestor’s Day w Spółce (+ stworzenie prezentacji ppt);
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
WRZESIEŃ – spotkanie one to one z inwestorami i analitykami po publikacji raportu za I półrocze. (w siedzibie Spółki bądź Warszawie) + prezentacja ppt;
– przeprowadzenie drugiego Investor’s Day w Spółce;
– szkolenie (jedno w przedziale lipiec-   wrzesień)
– druga aktualizacja akcjonariatu inwestorów instytucjonalnych;
– piąta publikacja w tytule branżowym – wyniki okresowe;
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
PAŹDZIERNIK – publikacja na łamach  periodyka branżowego wywiadu z Zarządem Spółki – dalsza kampania wizerunkowa;
– ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej;
– szósta publikacja w tytule branżowym
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
LISTOPAD – publikacja raportu za III kwartał ;
– spotkanie one to one z inwestorami i analitykami po publikacji raportu za III kwartał. (w siedzibie Spółki bądź Warszawie) + prezentacja ppt;
– siódma publikacja w tytule branżowym – wyniki kwartalne;
– opracowanie strategii relacji inwestorskich na kolejny rok.;
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
GRUDZIEŃ
– ankieta: Wizerunek i reputacja Spółki u różnych grup docelowych;
– szkolenie (jedno w przedziale październik – grudzień)
– ósma publikacja w tytule branżowym
– stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki
STYCZEŃ roku następnego – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej w skali roku poprzedniego r.+ wizerunek i reputacja Spółki po roku nowych działań RI
– podsumowanie programu, wnioski.

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five × five =