- - http://relacjeinwestorskie.org.pl -

Prawnicy spółek giełdowych spotkają się po raz siódmy

W dniach 9-10 lutego 2016 roku w Jachrance odbędzie się VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych. Podczas spotkania, jak co roku, zostanie przeprowadzone fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA” oraz zostaną poruszone istotne zagadnienia z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.

Kongres Prawników SEG będzie skupiał się wokół tematu nowych regulacji, które w tym roku wchodzą w życie. Omówimy między innymi regulacje MAR (Market Abuse Regulation) będące sporą rewolucją dla spółek. Zaprezentujemy temat Indywidualnych Standardów Raportowania. Takim pomocnym dokumentem do ich stworzenia jest OSR-1, który został wypracowany przez SEG i środowisko rynku kapitałowego oraz OSR-2, który jest właśnie tworzony. Jednym z tematów będą także nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych (DPSN) opracowane przez GPW, które weszły już w życie. – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Pierwszego dnia zaplanowanych jest pięć sesji plenarnych. W trakcie pierwszej sesji Sławomir Szpietowski (Radca Prawny, Partner, Bird & Bird) omówi najważniejsze zmiany legislacyjne – skutki wdrażanych i planowanych regulacji, minimalizacja negatywnych efektów, wsparcie SEG dla spółek członkowskich.

Podczas drugiej sesji zostanie przedstawiony przez Michała Królikowskiego (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni) temat nowych regulacji MAR Poruszone zostaną kwestie opracowanych i planowanych aktów wykonawczych, harmonogram dalszych prac legislacyjnych i niezbędne działania spółek.

Trzecia sesja to Dobre Praktyki Spółek Notowanych, o których opowie Janusz Sochański (Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

Czwarty temat to dyskusja panelowa o OSR-1 jako metodzie minimalizacji ryzyka. Będzie mowa o znaczeniu OSR-ów jako standardów środowiskowych, zasadach tworzenia ISR-1 i o możliwych wariantach implementacji na poziomie spółek. Panel poprowadzi Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), a uczestnikami będą: Radosław L. Kwaśnicki (Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy), Danuta Pajewska (Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy), Dariusz Witkowski (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA, podczas którego uczestnicy skoncentrują się przede wszystkim na najnowszych problemach WZA, z którymi spółki giełdowe zmierzą się w tym roku. W symulacji wezmą udział: Andrzej Knap (Prezes Zarządu, Unicomp-WZA), Ida Komorowska-Moj (Radca Prawny, Senior Associate, Bird & Bird), Radosław L. Kwaśnicki (Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy), Krzysztof Libiszewski (Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy).

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia m.in. jak efektywnie (i legalnie) zarządzać grupą kapitałową (holdingiem) z udziałem spółki publicznej, problemy odpowiedzialności członków zarządu w kontekście zobowiązań podatkowych (odpowiedzialność karno – skarbowa) i nowych przepisów o restrukturyzacji, jak odkodować wzorzec „racjonalnego inwestora” na potrzeby obowiązków zarządu spółki publicznej kształtowanych przez MAR, M&A z udziałem spółki publicznej – PROBLEMY PRAKTYCZNE I PRAWNE – jak się przygotować, jak przetrwać i co dalej.

Dyskusja, która zamknie cały kongres będzie poświęcona projektowi OSR – 2. Zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych konsultacji, zakres dokumentu oraz najważniejsze oczekiwania inwestorów. W dyskusji wezmą udział: Piotr Biernacki (Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Marcin Marczuk (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni) i Dariusz Witkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Komisja Nadzoru Finansowego objęła przedsięwzięcie Patronatem Honorowym.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl. [1]

Facebook [2]Twitter [3]