Prawnicy spółek giełdowych spotkają się po raz siódmy

W dniach 9-10 lutego 2016 roku w Jachrance odbędzie się VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych. Podczas spotkania, jak co roku, zostanie przeprowadzone fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA” oraz zostaną poruszone istotne zagadnienia z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.

Kongres Prawników SEG będzie skupiał się wokół tematu nowych regulacji, które w tym roku wchodzą w życie. Omówimy między innymi regulacje MAR (Market Abuse Regulation) będące sporą rewolucją dla spółek. Zaprezentujemy temat Indywidualnych Standardów Raportowania. Takim pomocnym dokumentem do ich stworzenia jest OSR-1, który został wypracowany przez SEG i środowisko rynku kapitałowego oraz OSR-2, który jest właśnie tworzony. Jednym z tematów będą także nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych (DPSN) opracowane przez GPW, które weszły już w życie. – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Pierwszego dnia zaplanowanych jest pięć sesji plenarnych. W trakcie pierwszej sesji Sławomir Szpietowski (Radca Prawny, Partner, Bird & Bird) omówi najważniejsze zmiany legislacyjne – skutki wdrażanych i planowanych regulacji, minimalizacja negatywnych efektów, wsparcie SEG dla spółek członkowskich.

Podczas drugiej sesji zostanie przedstawiony przez Michała Królikowskiego (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni) temat nowych regulacji MAR Poruszone zostaną kwestie opracowanych i planowanych aktów wykonawczych, harmonogram dalszych prac legislacyjnych i niezbędne działania spółek.

Trzecia sesja to Dobre Praktyki Spółek Notowanych, o których opowie Janusz Sochański (Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

Czwarty temat to dyskusja panelowa o OSR-1 jako metodzie minimalizacji ryzyka. Będzie mowa o znaczeniu OSR-ów jako standardów środowiskowych, zasadach tworzenia ISR-1 i o możliwych wariantach implementacji na poziomie spółek. Panel poprowadzi Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), a uczestnikami będą: Radosław L. Kwaśnicki (Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy), Danuta Pajewska (Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy), Dariusz Witkowski (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA, podczas którego uczestnicy skoncentrują się przede wszystkim na najnowszych problemach WZA, z którymi spółki giełdowe zmierzą się w tym roku. W symulacji wezmą udział: Andrzej Knap (Prezes Zarządu, Unicomp-WZA), Ida Komorowska-Moj (Radca Prawny, Senior Associate, Bird & Bird), Radosław L. Kwaśnicki (Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy), Krzysztof Libiszewski (Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy).

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia m.in. jak efektywnie (i legalnie) zarządzać grupą kapitałową (holdingiem) z udziałem spółki publicznej, problemy odpowiedzialności członków zarządu w kontekście zobowiązań podatkowych (odpowiedzialność karno – skarbowa) i nowych przepisów o restrukturyzacji, jak odkodować wzorzec „racjonalnego inwestora” na potrzeby obowiązków zarządu spółki publicznej kształtowanych przez MAR, M&A z udziałem spółki publicznej – PROBLEMY PRAKTYCZNE I PRAWNE – jak się przygotować, jak przetrwać i co dalej.

Dyskusja, która zamknie cały kongres będzie poświęcona projektowi OSR – 2. Zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych konsultacji, zakres dokumentu oraz najważniejsze oczekiwania inwestorów. W dyskusji wezmą udział: Piotr Biernacki (Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Marcin Marczuk (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni) i Dariusz Witkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Komisja Nadzoru Finansowego objęła przedsięwzięcie Patronatem Honorowym.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + 12 =