„Poznaj swoich inwestorów” – recenzja publikacji

Zorganizowanie „Dnia Inwestora” w spółce giełdowej to jedno z większych wyzwań, które stoi przed działem relacji inwestorskich w firmie. Bardzo często wspomniane działy nie wiedzą, w jaki sposób zorganizować takie spotkanie.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Skarbu Państwa wraz ze swoimi partnerami w ramach akcji „Akcjonariatu Obywatelskiego” wydało broszurę pt. „Poznaj swoich inwestorów” – organizacja dnia inwestora indywidualnego.” Jest to pierwsza na naszym rynku pozycja starająca się w przystępny sposób przybliżyć zorganizowanie spotkania z inwestorem indywidualnym.

Na jej łamach można znaleźć wiele cennych porad oraz praktycznych rozwiązań związanych z organizacją takiego spotkania. Bardzo ważnym elementem (dobrze rozpisanym, poprzez użyteczną checklistę) jest właściwe zaplanowanie takiego wydarzenia. Powinniśmy bardzo dobrze zaplanować wszystkie punkty naszego spotkania z inwestorem począwszy od przygotowania koncepcji całego wydarzenia na wysłaniu zaproszeń skończywszy.

Pozycja ta jest bardzo pożyteczna. Z prostego powodu. Obecnie spółki bardzo niechętnie zajmują się tematem relacji inwestorskich (według raportu dotyczącego relacji inwestorskich w Polsce, aż 70%. nie uwzględnia celów i działań IR w swojej strategii), a co dopiero organizowaniem dni otwartych z inwestorem. Można odnieść wrażenie, że niektórym spółkom wydaję się, iż organizowanie takiej imprezy jest niepotrzebnym marnotrawieniem pieniędzy. A szkoda – bo w myśl zasady „ trzeba włożyć żeby wyjąć” zorganizowanie dnia inwestora przy relatywnie niskich kosztach organizacji może przynieść zauważalne zyski.

Dlaczego? Im lepiej inwestorzy poznają spółkę, tym chętniej zainwestują swoje pieniądze. Ponadto organizując regularnie (np. raz do roku ) takie spotkanie macie szansę zaprezentować, co zmieniło się w spółce w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz na co zostały wykorzystane środki uzyskane od inwestorów. Jeżeli istnieją powody do dumy i pochwalenia się realnymi sukcesami, to również rośnie szansa na zwiększenie zainwestowanych środków jak i pozyskanie nowych inwestorów. Będą wiedzieli, że nie zostaną one zmarnowane. Same słupki i wyliczenia z raportów mogą niektórych nie przekonać. Co innego namacalne dowody wykonanych inwestycji, zaprezentowane podczas dnia inwestora – one mają dużo większą siłę rażenia i stanowią materiał do zbudowania fascynującej „story” o sukcesach przedsiębiorstwa.

Wracając jednak do poradnika wydanego przez Ministerstwo – bardzo cieszy fakt, że od jakieś czasu w kręgach rządowych zaczęto interesować się tematem relacji inwestorskich i w odpowiednich departamentach podjęto inicjatywy związane z wprowadzaniem dobrych praktyk IR-u. Miejmy nadzieję, że w ramach „Akcjonariatu obywatelskiego” będzie realizowanych coraz więcej działań mających na celu budowanie dobrych relacji pomiędzy emitentami a inwestorami.

Jarosław Klimczak

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + 2 =