„Posiadamy wielopłaszczyznową strategię IR” – wywiad z p. Joanną Zielińską, IR Officer w Capital Park S.A.

/Grzegorz Surma/ Witam, Pani Joanno. Na wstępie naszej rozmowy chciałbym zapytać, jak trafiła Pani do branży relacji inwestorskich? Planowany rozwój kariery, pozytywne zrządzenie losu czy może jeszcze inna kwestia?

/Joanna Zielińska/ Zdecydowanie był to planowany rozwój kariery. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w PR, wykształcenie związane z finansami i zamiłowanie do urbanistyki naturalnym krokiem było znalezienie odpowiedniego pracodawcy. Grupa Capital Park jest jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. Idealne środowisko do dalszego rozwoju.

Jak Pani ocenia polską branżę IR? Moim zdaniem jesteśmy jeszcze na zupełnie innym poziomie rozwoju (dużo wolniejszy rozwój), niż przykładowo klasyczna branża public relations. W IR pozostało jeszcze wiele do zrobienia – opóźnienie do praktyk realizowanych w krajach Zachodu szacuję na dobrych kilka lat, które musimy nadrabiać codzienną pracą. Czy podziela Pani tą opinię?

Zgodzę się ze stwierdzeniem, że dopiero raczkujemy w dziedzinie IR, a wzrost znaczenia relacji inwestorskich będzie konsekwencją coraz bardziej rozwiniętego rynku kapitałowego.

Na giełdowym parkiecie zadebiutowaliście Państwo niedawno. IPO to dla działu IR maksymalne zintensyfikowanie codziennych obowiązków oraz zachowywanie nieustannej czujności, by nie przekroczyć 24-godzinnego terminu raportowania. Jak to wyglądało z Pani perspektywy?

Jesteśmy dobrze zorganizowani, więc cały proces przebiegł sprawnie. W komunikacji w okresie IPO wspierała nas agencja IR M+G

W jaki sposób Capital Park komunikuje się z inwestorami? Czy mogłaby Pani przybliżyć naszym użytkownikom jak wygląda codzienna praca komórki IR w Państwa Spółce?

Nasza strategia dot. relacji inwestorskich jest wielopłaszczyznowa. Zakłada nie tylko wypełnianie obowiązków informacyjnych narzuconych przez regulatora, a przede wszystkim budowanie długotrwałej więzi z całym otoczeniem rynkowym, w związku z tym m.in. organizujemy regularne spotkania z inwestorami instytucjonalnymi, dla inwestorów indywidualnych zorganizowaliśmy viewing po kluczowych inwestycjach, strona internetowa jest na bieżąco aktualizowana.

Co Pani sądzi o zagadnieniu informacji poufnej? – wielorakość interpretacji oraz niejednoznaczność tego pojęcia, jak i stanowiska giełdowych regulatorów budzą wiele wątpliwości wśród specjalistów ds. relacji inwestorskich. Czy Pani zdaniem dobrym pomysłem byłoby stworzenie szerokiego katalogu zdefiniowanych zdarzeń, określonych jako informacja poufna i dołączenia ich do „Rozporządzenia w sprawie inf. bieżących i okresowych (..)”?

Stworzenie szerokiego katalogu mogłoby ułatwić identyfikację zdarzeń, które można określić mianem informacji poufnej. Capital Park zdaje sobie sprawę z obowiązków i ryzyk związanych z obecnością na giełdzie , a informacja poufna ma bezpośredni wpływ na wartość firmy dlatego dbamy, żeby była przejrzysta i trafiała do szerokiego grona odbiorców.

Na Państwa stronie internetowej zwraca uwagę rozbudowana zakładka FAQ. To dobre podejście, pozytywnie oceniane przez społeczność inwestorską. Czy w najbliższym czasie planujecie Państwo wdrożenie kolejnych zmian tego typu?

Jako Grupa chcemy prowadzić regularny dialog z inwestorami, których głos i wszelkie uwagi służą rozwojowi naszych relacji i powodują, że wychodzimy na przeciw ich oczekiwaniom. 

W większości polskich spółek IR prowadzi jedna, góra dwie osoby. Jak to wygląda w Capital Parku? Czy obecny skład jest wystarczający ze względu na ilość i zakres zadań, jakie Państwo realizujecie?

Capital Park tworzą  wysoko wykwalifikowani i zaangażowani ludzie, również zespół odpowiedzialny za relacje inwestorskie jest optymalnie zorganizowany i działa w synergii z całą firmą.

24 czerwca 2014 r. zorganizowaliście Państwo (po raz pierwszy) Dzień Inwestora. Proszę przedstawić naszym Czytelnikom więcej informacji na ten temat.

Ideą Dnia Inwestora było przybliżenie profilu działalności Grupy. Inwestorzy mieli okazję spotkać się z Zarządem spółki Capital Park: omówiono wyniki finansowe oraz przedstawiono plany na kolejne lata. Główną atrakcją było zaprezentowanie naszych kluczowych inwestycji: ekologicznego biurowca Eurocentrum Office Complex, wielofunkcyjnego projektu Royal Wilanów i unikalnego postindustrialnego Art Norblin.

Grupa Capital Park S.A. jest bardzo rozbudowaną strukturą (samych jednostek podlegających konsolidacji jest obecnie 57) Jak wiemy, praca IR-owca polega m.in na budowaniu dobrych relacji ze spółkami zależnymi (m.in. w kontekście wypełniania obowiązków informacyjnych dot. sprawozdawczości bieżącej i okresowej). Jak u Państwa wygląda to w praktyce? Z doświadczenia wiem, że zbudowanie klarownego obiegu informacji bywa często sygnalizowanym problemem.

Przy tak rozbudowanej strukturze komunikacja wewnętrzna firmy stwarza wyzwanie związane z koordynacją zadań. Jak do tej pory model przez nas przyjęty tj.: sprawny przepływ informacji, regularne spotkania zespołów, właściwie oddelegowane zadania itp., sprawdza się i nie zawodzi. Uważam, że w dużej mierze dlatego, że cały zespół jest świadomy jak ważny jest spójny przekaz i kompatybilna współpraca.

Jak Pani ocenia głównego giełdowego regulatora, czyli Komisję Nadzoru Finansowego? Na ile Pana zdaniem jej działalność przyczynia się do umacniania transparentności na polskim rynku kapitałowym?

Światowa gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez rozwiniętego rynku kapitałowego, a nowoczesny rynek kapitałowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez Komisji Nadzoru Finansowego. Rola edukacyjna jakiej podjął się regulator na pewno usprawnia relacje inwestorskie.

Jak Pani sądzi, czy w najbliższych latach Spółki dostrzega potencjał który drzemie w elektronicznej komunikacji ze swymi interesariuszami, czy może jednak status quo zostanie zachowany jeszcze przez długie lata?

Zdecydowanie potencjał komunikacji elektronicznej jest duży i przez nas wykorzystywany jako jedno z głównych narzędzi, zaczynając od dobrze skomponowanej strony www, poprzez regularną wysyłkę newslettera, kończąc na systemach, które ułatwiają pracę działom IR tj. Brand 24 (narzędzie do monitoringu treści w internecie – przyp. GS) czy Prowly (narzędzie ułatwiające dystrybucję informacji prasowych – przyp. GS.) W komunikacji elektronicznej z inwestorami indywidualnymi wspiera nas Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Jak Pani ocenia plany mające na celu ograniczenie częstotliwości publikowania raportów okresowych? Dyrektywa Unii Europejskiej regulująca ww. kwestię weszła w życie w listopadzie 2013 r. Najistotniejsza zmiana przepisów unijnych dotyczy zakazu ustanawiania przez Państwa macierzyste obowiązków publikacji raportów okresowych innych niż raporty roczne i półroczne. Czy Pani zdaniem wdrażanie takiej dyrektywy w obecnej fazie rozwoju rynku kapitałowego ma jakikolwiek sens? Moim zdaniem nie przyniesie ona wiele dobrego dla rynkowej przejrzystości oraz w kwestii równego dostępu do informacji.

Raporty kwartalne stanowią wartość dodaną dla inwestorów i powinny zostać.

Co Pani sądzi o standardach CSR w komunikacji spółek oraz procesie sprawozdawczości okresowej? Czy Pani zdaniem w niedalekiej przyszłości można liczyć na upowszechnienie raportowania przez Spółki treści fakultatywnych, wykraczających poza „program minimum” w IR? Czy Państwo również zamierzacie jeszcze bardziej zintensyfikować działania w tym zakresie?

Przywiązujemy dużą wagę do CSR, wspieramy m.in. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości SGH, angażujemy się w liczne akcje kulturalne, a nasze inwestycje cechuje maksymalne wykorzystanie ekologicznych rozwiązań. Eurocentrum jest budynkiem wychodzącym naprzeciw rosnącym potrzebom komunikacji alternatywnej, na miejscu znajdą się punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz szereg udogodnień dla rowerzystów, takich jak miejsca postojowe dla rowerów, przebieralnie i natryski.

Natomiast rozwiązania proekologiczne, takie jak termoizolacyjna fasada, zewnętrzne rolety chroniące budynek przed nagrzewaniem, czy wykorzystanie wody deszczowej do podlewania roślinności, są wyrazem troski o środowisko naturalne. Budynek został zaprojektowany zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest uzyskany przez EUROCENTRUM Office Complex precertyfikat LEED na poziomie Gold.

Kolejny project ArtNorblin to unikalny, wielofunkcyjny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina. Na tym niezwykle atrakcyjnie położonym obszarze o powierzchni 2 ha, zlokalizowanym w samym sercu Warszawy powstanie wyjątkowa, nowoczesna, otwarta przestrzeń, koncepcja rewitalizacji ArtNorblin, stanowi połączenie poszanowania historii i zabytkowego charakteru tego miejsca z nowoczesną kubaturą i dostosowaniem do wymogów współczesnych funkcji. Zarówno ArtNorblin jak i projekt Royal Wilanów będą posiadać certyfikat BREEAM – jedną z najczęściej stosowanych metod w ocenie proekologiczności budynków.

Fot. główna: shutterstock

Logo: biuro prasowe Capital Park S.A.

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziewięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + 16 =