Plebiscyt „Best Annual Report 2014” rozstrzygnięty!

Już po raz dziesiąty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2014”. Nasz Wortal był patronem medialnym tego wydarzenia.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Inwestorzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.

W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich. Najważniejszą rolę odgrywają jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, w internecie czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe. Dobry główny księgowy powinien mieć świadomość, co to znaczy być głównym księgowym spółki publicznej. Taka świadomość jest postawą do osiągnięcia sukcesu w naszym konkursie. Niemałą rolę w tym procesie odgrywają firmy audytorskie. Bardzo często słyszymy od uczestników konkursu, że nie mogliby osiągnąć sukcesu bez pomocy audytora. To ważne, bo podkreśla rolę audytora w sprawozdawczości finansowej a także pokazuje, że dobry audytor nie powinien się ograniczać do funkcji badania sprawozdania finansowego. Co więcej, w okresie recesji oczekuje się od audytora szybkiej reakcji na możliwe przyszłe kłopoty spółki z zagrożeniem kontynuacji działalności. To niełatwe zadanie dla audytorów, ale niezwykle istotne z punku widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

W tym roku na uwagę zasługują raporty roczne spółek, które w stosunku do roku ubiegłego bardzo poprawiły jakość swojej sprawozdawczości finansowej, sięgając po wyróżnienia. Do tych spółek należą Energa S.A., i PKP Cargo S.A. Nie wszystkie mogliśmy wyróżnić ponieważ konkurencja była bardzo duża, ale gratulujemy zarządom wysokiej jakości raportów rocznych i zachęcamy do dalszego doskonalenia się w tym obszarze.

Od 7 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy raport roczny w Internecie. Nie wszystkie spółki rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna. W roku bieżącym spółki doskonaliły interaktywną formę raportowania ale również rozwijały nowy kierunek raportowania zintegrowanego . Na szczególną uwagę zasługują raporty roczne spółek PKN Orlen S.A., Tauron Polska Energia S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. Niewiele ustępują im miejsca interaktywne raporty roczne banków i instytucji finansowych, takich jak PZU S.A., mBank S.A., czy Bank Pocztowy S.A. Te spółki pokazują kierunek rozwoju sprawozdawczości finansowej w Internecie.

1Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz raport roczny w Internecie. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów. W roku bieżącym najlepsze przedsiębiorstwo uzyskało 92,98 punktu (PKN Orlen S.A.) a najlepszym bankiem okazał się mBank S.A. z wynikiem 88,68 punktu.

4 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A. oraz mBank S.A. i PKO Banku Polskiego S.A ,tworząc „Klub The Best of The Best”.

Najlepszym raportem spółki New Connect okazał się raport roczny spółki LUG S.A. (już po raz trzeci).

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Partnerami konkursu byli: PKO BP Finat, PZU, KGHM TFI, Anwil, Mazars Polska, SAP, S&T, mLocum, BPH TFI, CDM Pekao, KPMG, Codec, PKF

Szczegółowe wyniki

Małgorzata Gula

Prezes Zarządu

Instytut Rachunkowości i Podatków

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ten − 5 =