Piotr Biernacki powołany do grupy konsultacyjnej przy ESMA

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG) na dwuipółletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2019 roku. ESMG jest grupą konsultacyjną funkcjonującą przy ESMA, Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, utworzoną na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady na 1095/2010.

Do zadań SMSG należy przekazywanie ESMA opinii i porad odnośnie realizowanych polityk nadzorczych dotyczących rynków kapitałowych Unii Europejskiej. Europejski Urząd Nadzoru konsultuje z grupą projekty standardów technicznych, wytycznych i rekomendacji przed ich wydaniem. Grupa konsultacyjna informuje także ESMA o przypadkach niespójnej implementacji przepisów unijnych w krajach członkowskich oraz o niespójnych praktykach nadzorczych stosowanych w poszczególnych krajach.

Moim celem w ramach prac SMSG jest wskazanie na nieproporcjonalne obciążenia regulacyjne, które utrudniają funkcjonowanie emitentów na rynkach kapitałowych. – powiedział Piotr Biernacki, wiceprezes zarządu SEG – To ważne szczególnie teraz, bo w ciągu najbliższych dwóch lat czeka nas reforma Rozporządzenia MAR, zmiany w raportowaniu niefinansowym i wprowadzenie całego systemu ułatwiającego inwestycje zrównoważone środowiskowo. Chcę, by przyszły kształt tych regulacji ułatwiał pozyskiwanie kapitału i funkcjonowanie na giełdzie spółek, zwłaszcza tych mniejszych i średniej wielkości – opowiada Piotr Biernacki.

W skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego: inwestorów, użytkowników produktów finansowych, instytucje rynku kapitałowego i świat nauki. Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach rady, jednym z dwóch z regionu Europy Centralnej oraz jednym z dwóch przedstawicieli emitentów.

Gratulujemy!

źródło: SEG

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty + 17 =