Nowe obowiązki rad nadzorczych

21 września 2016 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych pt. „Nowe obowiązki rad nadzorczych”, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC.

Podczas konferencji zostaną omówione wymogi wobec członków rad nadzorczych oraz osób powiązanych z nimi rodzinnie i biznesowo. Przede wszystkim będzie mowa o identyfikacji osób związanych rodzinnie z członkami rad nadzorczych, identyfikacji osób związanych biznesowo z członkami rad nadzorczych i ich rodzinami, procedurze odpowiedniego poinformowania osób związanych z członkami rad nadzorczych oraz procedurze raportowania transakcji.

W dalszej części spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z radą nadzorczą jako źródłem informacji poufnej, a w szczególności istotnymi informacjami powstającymi na poziomie RN, decyzjami zarządu zatwierdzanymi przez RN oraz obowiązkami i sankcjami.

Następnie zostanie zaprezentowany raport o wynagrodzeniach przygotowany przez PwC, z którego będzie można się dowiedzieć: jak kształtuje się struktura i poziom wynagrodzeń członków RN, jakie są trendy w wynagradzaniu Rad Nadzorczych, czy większa odpowiedzialność będzie oznaczała wzrost poziomu wynagrodzeń, czy istnieje korelacja poziomu wynagrodzenia Rady Nadzorczej z wielkością spółki, jej branżą czy strukturą akcjonariatu oraz jak wygląda porównanie poziomów i struktury wynagrodzeń w Polsce z rynkiem brytyjskim i niemieckim.

Na zakończenie zostaną przedstawione możliwości profesjonalizacji RN na polskim rynku kapitałowym. Zostanie omówiony poziom uciążliwości nowych wymogów oraz realny wpływ RN na funkcjonowanie spółki.

Konferencja skierowana jest do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

Więcej informacji znajduje na www.seg.org.pl

źródło: SEG

Grzegorz Surma

Print This Post Print This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nine − two =